JoványBusz

Személyszállítás

Telefon: +36203979223

Email:
jovanybusz@gmail.com

 jovanybusz@jovanybusz.hu

Kezdőlap | Személyszállítás | Krisztina Apartman | Kapcsolat | Bemutatkozás

Üzletszabályzat | Vonaltérkép | Menetrend | Menetjegy árak

 

 

   Jovány Busz Kft.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

 

 

 

hatályos: 2021. június 1. napjától

 

 

 

Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

az Innovációs és Technológiai Minisztérium számon

 

 

 

 

Jovány Busz Kft.

telefonszám: +36 20 397 9223

cégjegyzékszám: 06-09-020646

web: www.jovanybusz.hu

cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 144.

e-mail: jovanybusz@gmail.com

 

 

 

Módosítások jegyzéke

 

 

 

Módosítás sorszáma

 

 

Hatósági jóváhagyás száma/ Hatósági értesítőlevél iktató száma

 

 

Hatálybalépés napja

Első kiadás

 

2021. június 1.

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Tartalomjegyzék

Tartalom

1. Bevezetés. 5

2. Általános rész. 6

2.1. Jogi háttér 6

2.2. Fogalomtár 8

2.3. Az Üzletszabályzat 12

2.3.1.Üzletszabályzat célja, feladata, hatálya. 12

2.3.2.Az Üzletszabályzat hatálybalépésének időpontja. 12

2.4.A Közlekedésszervező tevékenysége, a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató kapcsolata  12

3. Díj ellenében végzett személyszállítási közszolgáltatások. 13

3.1. A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés létrejötte  13

3.2. A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés hatályba lépése  14

3.3. A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés megszűnése  14

4. Utazási feltételek Hódmezővásárhely városi (helyi) menetrendszerinti autóbuszjáratainak igénybevételére  15

4.1. Az Utazási feltételek hatálya. 15

4.2. A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok. 15

4.3. Utazási jogosultság. 16

4.4. Menetjegyváltás, utazási igazolványok, városkártya érvényessége. 17

4.5. Fel- és leszállás. 19

4.6. Az utas magatartása. 20

4.7. Ellenőrzés. 21

4.8. Kézipoggyász. 23

4.9. Autóbuszba bevihető élő állatok. 24

4.10. Forgalmi zavar 25

5. Felelősségviselés szabályai 25

5.1. Felelősségviselés a járművön. 25

5.2. Felelősségviselés alóli mentesülés. 26

5.3. Az utas felelőssége. 26

5.4. Egyéb felelősségre vonatkozó szabályok. 26

6. Utasok tájékoztatására vonatkozó szabályok. 27

6.1. Utastájékoztatás. 27

6.2. Díjszabás ügyében. 27

6.3. A járatok, viszonylatok azonosítása. 27

6.4. A járművön. 28

6.5. A személyszállítási közszolgáltatás teljesítése. 29

6.6. Kép- és hangfelvétel készítése. 30

6.7. A Közszolgáltatónak az utasokkal történő kapcsolattartás szempontjából fontosabb elérhetőségei 31

6.8. Ügyfélkapcsolati iroda, jegy- és bérletpénztárak. 31

7. Díjszabás. 32

7.1. Általános határozmányok. 32

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 32

2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok. 32

3. Utazási igazolvány elvesztése, bevonása. 33

4. Utazási igazolvány átírása. 33

5. Visszatérítés (visszaváltás) általános szabályai 33

7.2. Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége. 33

1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei 33

2. Bérletek érvénytelensége. 34

3. Egyéb utazási igazolványok és igazolványok érvénytelensége. 35

4. Pótdíj fizetés érvénytelen utazási igazolvány, bérletigazolvány és jogosultsági igazolás használata esetén. 35

5. Pótdíj 35

7.3. Általános menetdíjak. 35

1. Menetjegy. 35

2. Bérletek. 36

7.4. Kedvezmények. 37

1. Gyermekek kedvezménye. 37

2. Tanulók és gyermekek bérletkedvezménye. 37

3. Nyugdíjasok és szociálisan rászorulók kedvezménye. 39

4. 65. éven felüli magyar és egyes külföldi állampolgárok kedvezménye. 40

5. Fogyatékkal élők és kísérőik kedvezménye. 41

6. Hadigondozottak, kísérőik és a hadirokkantak családtagjainak kedvezménye. 42

7. Diákkedvezmény. 43

8. Mentősök kedvezménye. 43

7.5. Egyéb díjak. 44

1. Kézipoggyász szállítás díja. 44

2. Élő állat szállítás díja. 44

8. Jegyek, bérletek árusítása. 44

8.1. Közös szabályok. 44

8.2. Menetjegyárusítás elővételben. 45

8.3. Menetjegyváltás az autóbuszvezetőnél 45

8.4. Bérletvásárlás. 45

9. Menetjegy, bérletjegy árának visszatérítése. 46

9.1. A visszatérítés általános feltételei 46

9.2. Bérletek árának visszatérítése. 46

9.3. A visszatérítés menete. 46

10. Pótdíjak megfizetése, pótdíjazással kapcsolatos eljárás, bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása. 47

10.1. Pótdíjak megfizetése. 47

10.2. A pótdíj utólagos behajtása. 47

10.3. Bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása. 47

11. Panaszok, káresemények bejelentése, kezelése. 48

11.1. Szóbeli beadvány. 49

11.2. Írásbeli beadvány. 49

11.3. Utasbaleset bejelentése, ügyintézése. 50

12. Talált tárgyak kezelése. 50

13. Biztosítás. 50

1. sz. melléklet 51

 

 

 

 

1. Bevezetés

Jovány Busz Kft.  (a továbbiakban: Közszolgáltató) üzletszabályzata egységes szerkezetbe foglalja a jogokat és kötelezettségeket a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közlekedésszervező) és az utasok között létrejövő személyszállítási közszolgáltatási jogviszonyban.

 

A Jovány Busz Kft. adatai:

székhely: 6800. Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 144.

cégjegyzékszám: 06-09-020646

adószám: 24750792-2-06

honlap: www.jovanybusz.hu

e-mail-e-mail cím: jovanybusz@jovanybusz.hu

Telefonszám: +36 20 39709223

                                                                                                                             

 

A   piacfelügyeleti és utasjogi hatóság adatai:  

Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály (a továbbiakban: autóbuszos hatóság)

-          székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.,

-          levelezési cím: 1440 Budapest, Pf.: 1,

-          e-mail: puf@itm.gov.hu;

-          személyes ügyintézés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.,

-          telefon: 06 1/3731-405;

-          ügyfélfogadás: telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban 

 

Békéltető testületek elérhetősége: a www.bekeltetes.hu honlapon 


 

 

2. Általános rész

2.1. Jogi háttér

A Közszolgáltatóra működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok:

       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), 

       a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

       a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Sztv.), 

       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

       a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, 

       az Európai Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelet (GDPR),

       a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet,

       a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

       az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló, 2011. február 16-ai 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

       az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet,

       Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 2020. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Keétv.)

       Az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló 667/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közlekedésszervezési feladatok ellátásáról és a közlekedésszervező kijelöléséről szóló 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: kijelölő rendelet).

 


 

 

 

A Közszolgáltató működésére vonatkozó fontosabb szerződések:

      Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közlekedésszervező közötti feladatellátásról szóló szerződés.


 

 

 

2.2. Fogalomtár

Autóbuszvezetői menetjegy: az előre váltott menetjegy áránál magasabb összegért megvásárolható jegytípus, amely az utazás helyszínén (járművön) történő megváltás lehetőségével kínál többet az előre váltott jegyeknél.

Jegy/bérlet: kizárólag autóbuszon használható utazási igazolványok.

Bérletszelvény: az érvényességi időtartamon belül a Közlekedésszervező megrendelésére a Közszolgáltató által közlekedtetett menetrendszerinti autóbuszjáratokon megfelelő igazolvánnyal érvényes utazási igazolvány.

Diákigazolvány: az EU bármely tagállamában vagy Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban székhellyel rendelkező oktatási intézménynél rendszeresített diákigazolvány, amelyet az erre feljogosított hatóság, szervezet vagy intézmény a vonatkozó jogszabálynak megfelelően papír, vagy kártya formátumban bocsátott ki, ideértve az oktatási intézmény által az igazolványrendelet melléklete szerinti diákigazolvány helyett kiadott igazolást.

Díjszabás: a személyszállítási szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások díjait, kedvezményes díjait, a díjmentes és kedvezményes utazások feltételeit, valamint ezek és az ezek igénybevételéhez, alkalmazásához szükséges utazási igazolványok használatának szabályait tartalmazó összeállítás. (Üzletszabályzat 7. Fejezet).

Egyéb, díjmentes vagy kedvezményes utazásra jogosító igazolvány: az arra jogosult hatóságok által kiállított, érvényes okmány, amelynek felmutatásával az utas a Közlekedésszervező által megrendelt járatokat díjmentesen vagy kedvezményesen veheti igénybe.

Elektronikus utazási okmány: utazási jogosultság megjelenítésére szolgáló, a személyszállítási szerződés és hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés létrejöttét igazoló érvényes jegy, vagy bérlet típusú elektronikus irat.

Értékcikk: a Közlekedésszervező által díj ellenében kibocsátott utazási igazolványok

Fogyatékkal élő személy: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármely fizikai, értelmi fogyatékosság vagy sérülés, vagy más fogyatékossághoz vezető ok, illetve kor miatt korlátozott, és akinek helyzete kellő figyelmet igényel.

Forgalmi akadály: menetrendszerinti forgalom tartós 1 (egy) órát meghaladó akadályoztatása, ha viszonylaton lévő megállóhelyek jelentős része a közösségi közlekedés járműveivel nem megközelíthetők.

Forgalmi zavar: a közösségi közlekedés meghatározott rendje szerint a feladatot teljesítő járművek haladását akadályozó tényezők miatti ellehetetlenülése.

Helyi személyszállítási szolgáltatás: a település közigazgatási határán belül – helyi díjszabás alapján – végzett személyszállítási szolgáltatás. 

Honlap: internetes elérhetőség (www.jovanybusz.hu), amelyen a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan tájékozódni lehet.

Induló állomás: olyan speciális megállóhely, amely valamelyik viszonylat(ok) első megállóhelye, így ott csak a felszállás lehetséges. Körjáratok esetén nincs induló állomás.

Járat: a személyszállítási szolgáltatást végző járműveknek a menetrendben meghatározott útvonalon és időrendben történő közlekedése.

Jegy típusú utazási igazolványok: egyszeri, megszakítás nélküli utazásra jogosító jegyek. Érvényesítésük az autóbuszon az autóbuszvezető által történik.

Késés: menetrendszerinti járat közzétett menetrendszerinti indulás vagy érkezési időpontja és a tényleges indulási vagy érkezési időpontja közötti időbeli eltérés.

Kísérő: az a személy, aki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a kísért személlyel együtt, ugyanazon járaton, ugyanazon felszállóhelytől ugyanazon célállomásig utazik abból a célból, hogy a kísért személynek a le- és felszállásnál, valamint az utazás tartama alatt a jármű fedélzetén az életkorából, egészségi állapotából következően szükségessé váló felügyeletet és segítséget biztosítsa.

Kizárás az utazásból: az az utas, aki nem tartja be az Üzletszabályzatban foglaltakat, kizárható az utazásból.

Körjárat: olyan viszonylat, amelynek első és utolsó megállóhelye megegyezik. Amennyiben a járat az utolsó menetrendben feltüntetett megállóhelyén 10 percen belül tovább halad ugyanazon viszonylaton (megkezdi következők körét), úgy ezeken a megállóhelyeken nem kötelesek az utasok leszállni. Körjáraton a menetjegy legfeljebb egy olyan utazásra érvényes, amely az úticélpont megállóhelyet csak egyszer (leszálláskor) érinti. Körjárat esetén az utolsó megállóhelyen előfordulhat, hogy műszaki okból át kell szállni egy másik autóbuszra, ez esetben vonaljeggyel történő utazáskor nem szükséges újabb jegyet váltani

Közforgalmú menetrend: a belföldi, közúti járművel végzett személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó – az útvonal, a megállóhelyek, az érkezési és az indulási időpontok vagy a gyakoriság és a szolgáltatás minőségének meghatározását tartalmazó – közzétett szolgáltatási előírás.

Közforgalmú személyszállítási szolgáltatás: bárki részéről, aki a feltételeket elfogadja, igénybe vehető személyszállítási szolgáltatás.

Közigazgatási határ: Hódmezővásárhely város területének a vonzáskörzetébe tartozó települések területével érintkező és az állami földnyilvántartás által meghatározott határvonala.

Közlekedésszervező: a kijelölő rendelet alapján Hódmezővásárhely közlekedésszervezői feladatainak ellátására kijelölt gazdasági társaság, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Közszolgáltató: az utasok számára személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, amely a Közlekedésszervezővel közszolgáltatási rendelkezésre bocsátási szerződésben áll.

Közösségi közlekedés: alapvető utazási igényeket kiszolgáló személyszállítási szolgáltatás, amely meghatározott menetrend szerint, szabályozott feltételek és ár ellenében történik.

Közös szakasz/vonalfonódás: valamely helyi autóbuszvonal más helyi autóbuszvonallal közös szakaszának határait az igénybe vett autóbuszjáratnak az a két Hódmezővásárhelyen belüli legtávolabbi megállóhelye képezi, amelynél az utasnak menetrend szerint lehetősége van utazását megkezdeni (az autóbuszjáratra felszállni), illetve befejezni (az autóbuszjáratról leszállni) és ugyanazon viszonylatban – valamint általában ugyanazon útvonalon – másik, helyi autóbuszvonal járataival is lehetséges utazás.

Közlekedésszervezői-technológiai feladatok: menetdíjbevétel-beszedés,    menetjegy- és bérletellenőrzés, forgalomfelügyelet és zavarelhárítás, előre tervezett és rendkívüli esetekben történő utastájékoztatás, Ügyfélkapcsolati iroda, szolgáltatás minőségi ellenőrzése, valamint operatív pótlás.

Közösségi közlekedési hálózat: azon útvonalak összessége, amelyeken a közösségi közlekedés történik.

Megállóhely: a közterület azon része az esőbeálló kivételével, amely a közösségi közlekedési eszközökre való komfortos várakozás helyéül szolgál, továbbá autóbuszról/-ra a biztonságos le-/felszállást biztosítja.

Menetrend: a járat útvonalának kezdő- és végpontját, a megállóhelyeket és mindezekre vonatkozóan az indulási és érkezési időpontokat tartalmazó szolgáltatási előírás.

Menetrendszerinti járat: az a személyszállítási szolgáltatás, amely menetrendben meghatározott időbeli és térbeli, valamint egyéb feltételek alapján valósul meg.

Nemzeti mobil fizetési szervezet: a Keétv. alapján elektronikus utazási okmány értékesítését végző szervezet.

Pótdíj: az utazási feltételek be nem tartása esetén jelen Üzletszabályzatban meghatározott külön díj. 

Reklám tevékenység: szerződés alapján, bérleti díj ellenében az autóbuszok külső/szabad felületén, valamint az autóbuszokon elhelyezett monitorokon történő hirdetési tevékenység.

Segítő kutya: a fogyatékkal élő személlyel abból a célból együtt utazó kiképzett vagy az ezen célból a kiképzővel együtt utazó a kiképzésben részt vevő kutya, hogy a fogyatékkal élő személyt utazása során, illetve közlekedésében segítse.

Személyazonosításra alkalmas igazolvány: hatóság vagy közintézmény által kiadott, az utas személyazonosítására alkalmas arcképes, sorszámozott igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, diákigazolvány, vezetői engedély stb.).

Személyszállítási közszolgáltatás: az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk a) pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási szolgáltatás.

Személyszállítási szolgáltatás: autóbusszal szerződés alapján, díj ellenében végzett személyszállítás, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások.

Személyszállítás (utazás): természetes személynek két különböző földrajzi pont közötti helyváltoztatása autóbuszjárat igénybevételével.

Szolgáltatás: az utasok személyszállítási közszolgáltatással történő eljutását szolgáló forgalmi, műszaki (üzemi), értékesítési és utastájékoztatási tevékenység, beleértve a személyszállítási közszolgáltatás rendelkezésre állását (térbeli és időbeli elérhetőség), az utazást (jármű, személyzet, utazási körülmények, infrastruktúra, forgalombiztonság) és a visszacsatolási lehetőségek rendszerét (utaskommunikáció, információ, észrevétel stb.).

Talált tárgy: a Közszolgáltató járművein, valamint a közösségi közlekedést kiszolgáló területeken és egyéb, a Közlekedésszervező által üzemeltetett területeken megtalált tárgyak.

Tömegközlekedés: lásd személyszállítási közszolgáltatás vagy közösségi közlekedés.

Utas: az a személy, aki utazik (a személyszállítás /utazás/ alanya); tágabb értelemben, aki a Közlekedésszervezővel hálózat-rendelkezésre-bocsátási szerződést köt, és az Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek megfelel, illetve aki a Közszolgáltató által nyújtott személyszállítási szolgáltatásokat igénybe veszi.

Utazási feltételek: a Ptk.-ban szabályozott általános szerződési feltételek formájában kialakított, a közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételére megállapított és a szolgáltatás megkezdése előtt megismerhető szerződési feltételek, amelyek elfogadásáról a szolgáltatás igénybe vevője ráutaló magatartással – az utazásra jogosító utazási igazolvány; egyéb, díjmentes vagy kedvezményes utazásra jogosító igazolvány; elektronikus utazási jogosultság megvásárlásával; vagy az utazás megkezdésével, azaz a menetrendszerinti járatra utazási céllal történő felszállással – nyilatkozik (Üzletszabályzat 4. Fejezet).

Utazási igazolvány: menetdíj megfizetésével megváltott menetjegy, bérlet, továbbá az utazási jogosultságot más módon igazoló- beleértve az utazási jogosultságot vagy a menetdíj megfizetését igazoló elektronikus adathordozót is - okmány.

Városkártya: fizikai vagy virtuális formátumú kártya, mely a felhasználóját egyértelműen azonosítja. A kártyát Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata éves díj ellenében bocsátja ki 1 év időtartamra az általa meghatározott társadalmi körnek. A kártya át nem ruházható. Részletes leírás a www.vasarhelykartya.hu oldalon található. Az érvényes városkártya érvényes bérletszelvény jellegű utazási igazolványként használható. A városkártya azonos a Vásárhely kártyával. Amennyiben tanuló veszi igénybe a városkártyát, azt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a megfelelő igazolások bemutatásával nyilvántartja.

Végállomás: olyan speciális megállóhely, amely valamelyik viszonylat(ok) utolsó megállóhelye, így ott csak a leszállás lehetséges. Körjáratok esetén nincs végállomás.

Viszonylat: két végpont között adott útvonalon és megállókkal és/vagy fel- és leszállópontokkal meghatározott közlekedési szolgáltatás, amelyet a viszonylatjelzés (szám, betű vagy név) különböztet meg a más hasonló szolgáltatásoktól.

Viteldíj: a szolgáltatás ellenértékét képviselő, az Üzletszabályzatban meghatározott díj.

Vonalhálózat: azon útvonalak összessége, amelyen a közösségi közlekedés történik.

 
 

2.3. Az Üzletszabályzat

2.3.1. Üzletszabályzat célja, feladata, hatálya

Jelen Üzletszabályzat tartalmazza vagy meghivatkozza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek egyrészt a Közszolgáltatóra, másrészt pedig a helyi személyszállítást igénybe vevőkre vonatkoznak a helyi személyszállítási tevékenység gyakorlása során.

 2.3.2. Az Üzletszabályzat hatálybalépésének időpontja

Az Üzletszabályzat az autóbuszos hatóság, mint felügyeleti szerv jóváhagyó határozatával, annak kézhezvételét követően lép hatályba.

Az Üzletszabályzatot a Közszolgáltató teljes terjedelmében közzéteszi honlapján (www.jovanybusz.hu )

Az Üzletszabályzat hatályos szövege – megrendelésre – díjfizetés ellenében (15,- Ft/oldal), nyomtatott formában megvásárolható. A nyomtatott változat a Közszolgáltató címén rendelhető meg.

 2.4. A Közlekedésszervező tevékenysége, a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató kapcsolata

Az Sztv. szerint a közösségi közlekedés ellátásáért felelős önkormányzatok a törvényben meghatározott egyes feladataik teljesítését a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt – az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy kizárólag az állam és az önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő – közlekedésszervezőnek adhatja át. A mindenkor hatályos törvényi felhatalmazás alapján a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (IV.15.) önkormányzati rendeletével módosított 5/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletével a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki kizárólagos joggal Hódmezővásárhely közigazgatási határán belüli területére vonatkozóan Közlekedésszervezőnek.

A Közlekedésszervező kialakítja a város teljes helyi közösségi közlekedési hálózatát, a menetrendet, szervezi a forgalmat, kiválasztja és szerződést köt a hálózaton személyszállítási közszolgáltatást nyújtó Közszolgáltatóval, és értékesíti a jegyeket, bérleteket a teljes hálózatra vonatkozóan. A Közlekedésszervező által értékesített menetjegyek és bérletek a helyi autóbuszhálózaton személyszállítási közszolgáltatást nyújtó Közszolgáltató által üzemeltetett autóbuszjáratokon érvényesek az üzletszabályzatban meghatározott kivétellel.

Az utas által igénybe vett személyszállítási szolgáltatás teljesítését két jogviszony szabályozza:

      A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés, amely a Közlekedésszervező és az utas között jön létre, és a Közlekedésszervező érdekében végzett jegy- és bérletértékesítési, ellenőrzési az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet szabályozza. E szerződéssel az utas jogot szerez arra, hogy a Közlekedésszervező által szervezett és megrendelt helyi autóbuszos közösségi közlekedési hálózatot használja, vagyis a Közszolgáltató által üzemeltetett járművein utazhasson, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a Közlekedésszervezőt megillető, a Díjszabásban meghatározott menetjegy- vagy bérlet árát kiegyenlíti.

      Személyszállítási szolgáltatási szerződés, amely az utas és az adott járművet üzemeltető Közszolgáltató között jön létre, és amely a Közszolgáltató által végzett személyszállítási közszolgáltatás feltételeit tartalmazza. A személyszállítási szerződés alapján a Közszolgáltató vállalja, hogy az Utazási feltételek alapján és a megállók fel- és leszállási pontjain közzétett menetrend szerint a Közszolgáltató járműveivel az utast a célállomásra szállítja.

A Közlekedésszervező Üzletszabályzatában foglalt valamennyi kikötés a Közlekedésszervező és az utas között létrejövő szerződés részét képezi. Kivéve, ha a jelen Üzletszabályzat valamely rendelkezése kifejezetten olyan utalást tartalmaz, miszerint az Üzletszabályzatban szereplő adott rendelkezés az utas és a Közszolgáltató közötti jogviszony, a személyszállítási szerződés részét képező kikötés. Azon rendelkezéseket, amelyek az utas és a Közszolgáltató közötti jogviszonynak, a személyszállítási szerződésnek a részét képező kikötésnek minősülnek, a jelen Üzletszabályzat tájékoztató jelleggel tartalmazza annak érdekében, hogy az utas a személyszállítási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó valamennyi feltételt megismerhesse. Azonban az ezek kapcsán bekövetkezett esetleges Közszolgáltatói szerződésszegésekért, a személyszállítási szerződés teljesítéséért a Közlekedésszervező az utassal szemben nem tartozik felelősséggel.

A Közszolgáltató felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a Közszolgáltató jelen Üzletszabályzata a Közlekekedésszervező mindenkor hatályos üzletszabályzatával együtt nyújt teljes körű tájékoztatást a személyszállítási közszolgáltatás feltételeiről. A Közszolgáltató Üzletszabályzata az utasok és a Közszolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza teljeskörűen.

3. Díj ellenében végzett személyszállítási közszolgáltatások

A Közlekedésszervező az utasok számára kizárólag személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan nyújt hálózat-rendelkezésre bocsátási szolgáltatást. A városban elérhető személyszállítási szolgáltatást a Közszolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

Menetrendszerinti személyszállítás a személyek szállítására meghatározott rendszerességgel, meghatározott útvonalon, a fel- és leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek és/vagy a fel- és leszállópontok között, vagy azok érintésével közlekedő, díj ellenében bárki által igénybe vehető járattal végzett közúti közszolgáltatási szerződés alapján végzett személyszállítási szolgáltatás. A Közszolgáltató által végzett menetrendszerinti személyszállítás a Közszolgáltató saját üzletszabályzata alapján vehető igénybe.

 

3.1. A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés létrejötte

A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés az utas és a Közlekedésszervező között, a személyszállítási szerződés pedig az utas és a Közszolgáltató között akkor jön létre, amikor az utas a jegyet vagy bérletet a Közlekedésszervezőtől (vagy jegyek, bérletek értékesítését végző szerződött partnereitől) megvásárolja, átveszi, vagy ha az utas a jogszabály rendelkezése, vagy a Közlekedésszervező üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult a személyszállítási szolgáltatást igénybe venni, és a járműre utazási céllal felszáll.

Ezek a jogviszonyok akkor is létrejönnek, ha az utas a Közszolgáltató járművein érvénytelen jeggyel vagy bérlettel, illetve érvénytelen utazási igazolvánnyal vagy ezek nélkül kísérli meg az utazást.

A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés csak együttesen jogosítja fel az utast a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére.

A személyszállítási szerződés akkor is létrejön, ha az utas a Közszolgáltató járművein érvénytelenjeggyel vagy bérlettel, illetve érvénytelen utazási igazolvánnyal, vagy ezek nélkül kísérli meg az utazást. Ebben az esetben a személyszállítási szerződés jogosítja fel az utast a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére.

A fentiekben ismertetett mindkét jogviszony, vagyis mind a hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés, mind a személyszállítási szerződés írásba foglalt szerződés megkötése nélkül, ráutaló magatartással jön létre. Azzal, hogy az utas az előzőekben ismertetett cselekedeteivel, ráutaló magatartással a hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződést és a személyszállítási szerződést létrehozza, egyben változtatás nélkül elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti mindkét szerződés szerinti összes kötelezettségét azzal a tartalommal, ahogyan ezt a Közlekedésszervező Üzletszabályzata, a Közszolgáltató saját üzletszabályzata meghatározzák.

Az utas a jelen pontban ismertetett mindkét jogviszony – a hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés – alapján jogosult a felkínált személyszállítási szolgáltatást igénybe venni. A jelen Üzletszabályzat szerint utazásra jogosult személy a Közszolgáltató részére a személyszállítási szerződés teljesítéséért további díjat semmilyen jogcímen nem köteles fizetni.

3.2. A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés hatályba lépése

A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés az utas és a Közlekedésszervező között attól az időponttól hatályos, amikor az utas a menetjegyet vagy bérletet a Közlekedésszervezőtől (vagy jegyek, bérletek értékesítését végző szerződött partnereitől) megvásárolja, átveszi, vagy ha az utas a jogszabály rendelkezése vagy a Közlekedésszervező üzletszabályzata alapján utazási igazolvány nélkül jogosult a személyszállítási szolgáltatást igénybe venni, amikor a járműre utazási céllal felszáll.

A személyszállítási szerződés az utas és a szolgáltatást ténylegesen teljesítő Közszolgáltató között attól az időponttól hatályos, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a Közszolgáltató menetrend szerint közlekedő járművére.

3.3. A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés és a személyszállítási szerződés megszűnése

A hálózat-rendelkezésre bocsátási szerződés megszűnik,

        ha az utas által megvásárolt jegy vagy bérlet érvényessége bármely okból megszűnik, vagy a bérlethez kapcsolódó utazási igazolvány, egyéb utazási igazolvány érvényét veszti (az Üzletszabályzatban felsorolt kivételektől eltekintve);

        ha az utas a megvásárolt jegyet vagy bérletet a Közlekedésszervező Üzletszabályzata rendelkezései szerint visszaváltja;

        ha a megvásárolt jegy, bérlet, egyéb utazási okmány elvész, megsemmisül (megsemmisülésnek tekintendő a jegy, bérlet, egyéb utazási okmány épségét érintő rongálódás);

        ha az utast a Közlekedésszervező vagy a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, vagy az autóbuszvezető az utazásból kizárja.

 A személyszállítási szerződés az utazás befejezéséig hatályos. Az utazás akkor fejeződik be, amikor

      az utas a céljának megfelelő állomás vagy megállóhely területén a járműről való leszállást befejezte, illetve;

      az utas a célja elérése előtt az utazási szándékával felhagy, vagy

      az utast a Közlekedésszervező vagy Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult

munkavállalója vagy az autóbuszvezető az utazásból kizárja.

4. Utazási feltételek Hódmezővásárhely városi (helyi) menetrendszerinti autóbuszjáratainak igénybevételére

4.1. Az Utazási feltételek hatálya

1.            Jelen Utazási feltételek hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül valamennyi helyi díjszabással igénybe vehető mentrendszerinti autóbuszjáratokon való utazásra. 

2.            A Közszolgáltató a település helyi járati menetrendjében is szereplő, a városi (helyi) viszonylatban történő utazásokra vonatkozó utazási feltételek érvényesek.

3.            Jelen Utazási feltételekben nem szabályozott egyes kérdésekre vonatkozóan a Közlekedésszervező külön kiegészítő utazási feltételeket is meghirdethet, továbbá – általában sajátos igényeket kielégítő, illetve a forgalmat az általánostól eltérő körülmények között ellátó – vonalakra, járatokra, autóbuszokra vonatkozóan ettől eltérő feltételeket is alkalmazhat, amelyeket a honlapján és a helyileg szokásos módon hirdet meg.

4.           Nem terjed ki a jelen Utazási feltételek hatálya az autóbuszjáratokat igénybe vevő vagy azon tartózkodó és szolgálati feladatukat az autóbuszjáraton ellátó rendőrökre, katonai rendészeti járőrökre,  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedési jogkörrel rendelkező alkalmazottjaira, a büntetés-végrehajtási szervezet tagjaira, a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok hivatalos állományú tagjaira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó személyekre – a szolgálati feladatuk autóbuszjáraton történő végzésének időtartama alatt –, továbbá az általuk kísért személyekre. Ezen személyeknek a szolgálati feladataik ellátása körében tett intézkedései az utasokra és a járati személyzetre kötelezőek.

 

4.2. A személyszállításra (utazásra) vonatkozó általános szabályok

1.            A bárki által igénybe vehető személyszállítás céljából a Közszolgáltató a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedteti, amelyek utazásra a menetrend szerint lehetséges viszonylatokban, a megkötött személyszállítási szerződés szerint vehetők igénybe.

2.            A Közszolgáltató az 1. pont szerinti személyszállítási szolgáltatást a jogszabályokban előírt érvényes engedélyek birtokában, a forgalombiztonsági követelményeknek megfelelő autóbuszokkal és a feladatok ellátására kiképzett autóbuszvezetőkkel látják el.

3.            Az utas jogosult a helyi díjszabással igénybe vehető menetrendszerinti járatot végző autóbuszon utazni, az utasok biztonságát, kényelmét, komfortját szolgáló, illetve elősegítő berendezéseit használni, a járathoz, illetve a járattal történő utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. Az autóbusz egyes felszerelési tárgyait, berendezéseit csak az autóbuszvezető vagy a járati személyzet más tagja kezelheti, illetve az ő engedélyével használható, kezelhető. Ezek feltételeiről és részleteiről a járati személyzet ad tájékoztatást. 

4.            Az utas jogosult mindazon szolgáltatás igénybevételére – az Utazási feltételek előírásainak megtartásával –, amelyet a Közlekedésszervező/Közszolgáltató a járat menetrendjében, az üzletszabályzatában vagy a megváltott menetjegyen, bérleten feltüntetett. 

5.            A Közszolgáltató a 4.3. fejezet 2. pontban foglalt eset bekövetkezése ellenére is biztosítja a tovább utazás lehetőségét az útközben orvosi ellátásra szoruló személy részére a legközelebbi olyan megállóhelyig, ahol a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

6.            A Közlekedésszervező egyes kötelezettségek teljesítésével más Szolgáltatót vagy személyt bízhat meg. Ebben az esetben a kötelezettséget ténylegesen teljesítő Közszolgáltatóra vagy személyre is vonatkoznak a 2.1. fejezetben felsorolt jogszabályok.

7.            A Közlekedésszervező a meghirdetett menetrendben szereplő autóbuszjáratok egy részét – az Sztv-ben meghatározott mértékben és feltételekkel – alvállalkozóval közlekedtetheti.

8.            Amennyiben az utas az utazási körülményeivel, a Közlekedésszervező vagy megbízottja eljárásával vagy magatartásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, ezt a menetrendszerinti járat igénybevételét vagy annak meghiúsulását követő három hónapon belül a Közlekedésszervezőhöz kell benyújtania.

9.           A panaszokkal kapcsolatos egyéb szabályokat és eljárást az Üzletszabályzat 11. fejezete tartalmazza.

4.3. Utazási jogosultság 

1.   Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Közlekedésszervező által rendelkezésre bocsátott hálózaton közlekedő és az utazási feltételeket betartva bárki által igénybe vehető autóbuszjáraton a következő, 2.-7. pontban foglalt feltételekkel és kivételekkel bárki utazhat.

2.   Kísérő nélkül nem jogosult az utazásra:

·         magatehetetlen vagy az utazásra kísérő nélkül nem képes személy, valamint 

·         a hat éven aluli gyermek

·         az a 6 év feletti gyermek, aki az általános iskolai tanulmányait nem kezdte meg és az óvoda által kiállított igazolás felmutatásával utazik.

3.   Hat éven aluli gyermekek csoportos szállítása esetében minden tíz gyermekhez legalább egy kísérőre van szükség. A kísérővel utazó utasok autóbuszban való elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő köteles gondoskodni.

4.   Fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy utazása vagy helyfoglalása ezen állapotukra hivatkozással csak akkor tagadható meg, ha:

·         jogszabályi vagy hatósági előírás alapján egészségügyi és biztonsági követelmények teljesítése érdekében az szükséges, vagy

·         ha az autóbusz vagy az utazás alkalmával használni tervezett megállóhelyek, autóbuszállomások kialakítása miatt biztonságos utazásuk, beszállításuk vagy kiszállításuk fizikailag nem lehetséges.

5.   A többi utas egészségét veszélyeztető fertőző betegségben szenvedő személy a menetrendszerinti autóbuszjárattal nem utazhat.

6.    A 2. és 4. pontban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérő jelenlétét szükségessé tevő okok fennállását és a kísérő alkalmasságát az autóbuszjárat személyzete nem vizsgálja.

7.    A Közlekedésszervező és a Közszolgáltató az utazást megtagadhatja, illetve az utast az utazásból kizárhatja, ha az utas 

·         az ittas, vagy bódult személy, 

·         aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, 

·         aki az utazási feltételeket és az idevonatkozó rendeleteket nem tartja be.

Utazásból való kizárás – ide nem értve az utazás megtagadását – csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen és a 4.2. fejezet 5. pontban foglaltak figyelembevételével történhet. A 14. életévét be nem töltött, kísérő nélkül utazó kiskorú utazása csak az utazás megkezdése előtt (az autóbuszjáratnak a felszállási helytől történő elindulás előtt) tagadható meg, de az autóbusznak a felszállóhelyről történő elindulása után nem zárható ki az utazásból.  A 6 éven aluli gyermek kísérője utazásának megtagadása vagy utazásból történő kizárása – ha a gyermeknek más kísérője nincs – csak a gyermekkel együtt történhet.

A balesetmentes utazás, és a járművek biztonságos közlekedése érdekében TILOS: 

·         az indulásra figyelmeztető hangjelzés megszólalása után a járműre fel-, illetve a járműről leszállni, az ajtók záródását bármilyen módon akadályozni,

·         a „vészjelzőt” indokolatlanul működésbe hozni (megnyomni),

·         a járművek ablakán kihajolni, azon tárgyakat ki-, illetve beadni, ki-, vagy bedobni,

·         a forgalmi sávok mellett kijelölt megállóhelyeken, a korláttal jelölt, vagy a megállóhely szegélye által meghatározott függőleges síkon túl – az általános közlekedési útvonalakba,

hajolni, nyúlni; a megállóhelyekről a közeledő jármű elé lépni, hajolni, nyúlni, mind a közösségi, mind az „általános” közlekedés biztonságát bármilyen módon veszélyeztetni,

·         a járműveken, megállóhelyeken, hivatalos – szolgáltatói, vagy önkormányzati – engedély nélkül bármit árusítani, vagy hirdetményt elhelyezni.

8. Ha a Közlekedésszervező az utazást egyes autóbuszjáratokon külön díj megfizetéséhez köti, utazásra csak az jogosult, akinek – az Üzletszabályzatban meghatározott, a szolgáltatás igénybevételére feljogosító, a külön díj megfizetését is igazoló – utazási igazolvány vagy okmány van a birtokában.

4.4. Menetjegyváltás, utazási igazolványok, városkártya érvényessége 

1.  A személyszállítási szerződés megkötésének és az utazási jogosultság igazolására az utazási igazolvány szolgál. Az utazás – az utazási kedvezményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – csak érvényes utazási igazolvánnyal történhet. A névre szóló utazási igazolvánnyal vagy a személyhez kötötten igénybe vehető kedvezmény alapján váltott kedvezményes utazási igazolvánnyal csak az arra jogosult utazhat. A nem névre szóló utazási igazolvány más személy részére, illetve a felhasználó személyéhez még nem kötött kedvezményes árú utazási igazolvány más azonos kedvezményre jogosultra mindaddig átruházható, ameddig azzal az utazást nem kezdték meg. Az egyes utazási igazolványok használatának szabályait a Díjszabás tartalmazza. 

2.  Az egyes utazási igazolványok használatát jogszabály vagy a Díjszabás különböző jogosultságokhoz kötheti. Az olyan utazási igazolványok, amelyek használatához a jogosultság igazolása is szükséges, csak a jogszabályban vagy a Díjszabásban előírt igazolással együtt érvényesek. 

3.  A Díjszabást az Üzletszabályzat 7. Fejezete, illetve az 1.számú melléklet tartalmazza. 

4.  A jegyek, bérletek használatához és az utazási kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiállításának, kiadásának, érvényesítésének szabályait az Üzletszabályzat 8. Fejezete tartalmazza. 

5.  A Közlekedésszervező a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokon kívüli egyes járatokon meghatározott utazási igazolványok felhasználását kizárhatja. A korlátozás a Közlekedésszervező honlapján kerül meghirdetésre. 

6.  A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, de legkésőbb a járműre utazási céllal történő felszálláskor, az autóbuszvezetőnek kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott utazási igazolvány – kivéve azt, amely menetdíjfizetés nélküli utazásra jogosít – a menetdíj megfizetését, mint a személyszállítási szerződésből eredő kötelezettség teljesítését igazolja. A jegy-, bérlet és egyéb utazási igazolványok megvásárlásának részletes szabályait az Üzletszabályzat 8. Fejezete tartalmazza.

7.  A Közlekedésszervező az utazási igazolvány előre történő megvásárlását – járataira vagy járatainak egy részére, egyes állomásokon, megállóhelyeken vagy meghatározott időszakokban – kötelezővé teheti. Az előre megváltott utazási igazolványok utazásra való felhasználhatóságának időszakát (érvényességi idejét) a Közlekedésszervező korlátozhatja.

8.   A Közlekedésszervező, az autóbuszon történő menetjegy értékesítés esetén a pontos menetdíj értékének előkészítését az utastól elvárja.

9.  Az utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a járatra történő felszálláskor utazási igazolványát a Közlekedésszervező Díjszabásában előírt módon kell kezelnie, kezeltetnie, illetve ellenőrzésre a jegykezelőnek felmutatnia vagy utazási jogosultságát igazolnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt – beleértve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is – a jegykezelőnek fel kell mutatni, vagy át kell adni.

Elektronikus utazási okmány esetében biztosítani kell a szemrevételezéssel vagy mobil eszközzel történő ellenőrizhetőséget. Elektronikus utazási okmány használata esetében az utas kötelessége, hogy az utazás ideje alatt folyamatos adatkapcsolattal működő, megjelenítésre alkalmas, bekapcsolt készülékkel rendelkezzék, ellenőrzés során azon jegyét, bérletét felmutassa. A járaton szolgálatot teljesítő jegykezelőt (autóbuszvezető) ebben a 4.7 pont 3-5. alpontokban meghatározott, az ellenőrökével azonos jogosultság illeti meg.

10.        Az az utazási igazolvány, amely annyira megrongálódott, illetve amelynek valamely adata annyira felismerhetetlen lett, hogy emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált, vagy amely nem eredeti, utazásra érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen utazásra az olyan utazási igazolvány, amelynek adatait illetéktelenül megváltoztatták. Az ilyen utazási igazolványokat a Közlekedésszervező vagy a Közszolgáltató munkavállalói bevonják, az utasnak pedig helyette más, érvényes utazási igazolványt kell váltania.

Amennyiben az utazási igazolvány a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató alkalmazottainak eljárása következtében rongálódott meg vagy vált valamely adata felismerhetetlenné, továbbá amelyre téves vagy nem valós bejegyzést tett és ezzel az érvénytelenné vált, a Közlekedésszervező alkalmazottja ezt a tényt az utazási igazolványra rájegyzi. Ha ez lehetséges, a hibás bejegyzés a bizonylatokra előírt módon javításra kerül. Az így érvénytelenné vált és a nem javítható adatot tartalmazó utazási igazolványt a Közlekedésszervező díjtalanul érvényesre cseréli, és amennyiben ezzel bizonyíthatóan kárt okozott, azt megtéríti az utas részére. 

11.        Az utazási igazolvány csak arra a viszonylatra, vonalra, autóbuszjáratra és időtartamra, illetve annyi utazási alkalomra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve érvényesítették (kezelték). 

Érvénytelen az utazásra az az utazási igazolvány is, amelynek az adott járaton való előírt kezelését, kezeltetését elmulasztották. Az egyes utazási igazolványok érvényességének részletes szabályait a Díjszabás tartalmazza. 

12.        Jogosulatlanul használt utazási igazolványok vagy azok, amelyekhez a jogosultságot igazolni nem tudják, érvénytelenek. 

13.       Elveszett, eltűnt menetjegyet, bérletet vagy más utazási igazolványt a Közlekedésszervező nem pótol.

4.5. Fel- és leszállás

1.  Az utas csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott állomásokon és megállóhelyeken szállhat fel az autóbuszra vagy le az autóbuszról, kivéve, ha a járatok menetrendjének betartása, egyes járatok üzemeltetése elháríthatatlan külső okból nem lehetséges (rendkívüli forgalmi helyzet) és ez indokolttá teszi az ettől eltérő helyeken történő le-, illetve felszállást.

2.  Ha a menetrendben közzétett járat teljesítéséhez kiállított autóbusszal a jelentkező összes utas nem szállítható el, a Közszolgáltatót a szerződéskötési kötelezettség az adott autóbusz befogadóképességéig terheli. Ilyen esetben a megállóhelyen várakozók részére az autóbusz-járat személyzete tájékoztatást ad az egyéb utazási lehetőségekről.

3.  Az utasok elszállítása érkezésük sorrendjében történik.

4.  A 3. pontban foglalt elszállítási sorrendtől eltérően elsőbbséget élveznek a kerekesszékkel közlekedő fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességűek, valamint a gyermekkocsiban elhelyezett kisgyermekkel utazók azokon az autóbuszokon, amelyek rendelkeznek az ilyen utasok számára a fel- és leszállást megkönnyítő, illetve ezen eszközöket rögzítő berendezéssel.

5.   Minden utas egy ülőhelyet vehet igénybe, ha azt más utasok nem foglalták el. A 3 éven aluli gyermek – biztonsága érdekében –, ha a kísérője úgy dönt, hogy a gyermek nem gyermekkocsiban rögzítve utazik, akkor kísérője ölében, illetve külön ülésen úgynevezett mózeskosárban, gyermekhordozóban, gyermekülésben, gyermekbiztonsági rendszerben stb. helyezhető el. A terhes anyák, kisgyermekkel utazók, vakok és mozgásukban korlátozottak vagy rokkantak számára megjelölt üléseken, valamint a kerekesszékkel utazók részére kijelölt helyen elsősorban ezen személyek utazhatnak.

6.            Kerekesszékkel és egyéb mozgássegítő eszközzel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engedniük. A kerekesszéket és benne az utast a visszatartó rendszerrel rögzíteni kell az autóbuszvezetőnek. Kerekesszékkel utazók esetében a Közszolgáltatót szerződéskötési kötelezettség az autóbusz műszaki paramétereiben rögzített feltételeknek megfelelő utazási igényig terheli.

7.            Aki több ülőhelyet foglal el, mint amennyi őt megilleti, annak a lefoglalt ülőhelyről az odahelyezett tárgyat el kell távolítania és az ülőhelyet álló utasnak át kell engednie.

Utasok felszállása csak a jármű első ajtajánál történhet. Az utasnak a fel- és leszállás meghatározott rendjét (ajtók, használata stb.) meg kell tartania.

8.            Az utasoknak a le- és felszállásuk alkalmával használniuk kell – a megcsúszás és más hasonló esetek elkerülésére, illetve hatásuk csökkentésére – az erre a célra kialakított kapaszkodókat. Fokozott óvatossággal és nagy körültekintéssel kell végezni a fel- és leszállást különös időjárási körülmények (síkosság, csapadék) között, valamint, ha az nem kiépített fel- vagy leszállóhelyen történik.

9.            A távirányítású ajtók csukódására figyelmeztető (hang- és/vagy fény) jelzés működésbe lépésekor a le- és felszállást haladéktalanul be kell fejezni, a jelzés időtartama alatt a le- és felszállást megkezdeni nem szabad. Nyitott ajtóval az autóbusz nem indítható el.

10.        Az utasnak a leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledéskor az erre szolgáló jelzőberendezés használatával, annak hiányában vagy üzemképtelensége esetén az autóbuszvezetővel való egyértelmű és érthető szóbeli közlés útján jeleznie kell. A leszállási szándék jelzésének elmulasztásából származó kárért a Közlekedésszervező, illetve a Közszolgáltató nem felelős. Az autóbuszjárat végállomásra érkezésekor az utasoknak az autóbuszt el kell hagyniuk.

11.       Az autóbusz rendkívüli megállása esetén az utasoknak csak az autóbuszjárat személyzete engedélyével szabad kiszállniuk. 

4.6. Az utas magatartása

1.            Az utas az utazás – beleértve a fel- és leszállást, várakozást, utazást – során tartózkodni köteles a közlekedés biztonságát, a közlekedési eszközök, az utaskiszolgáló létesítmények és berendezések épségét veszélyeztető, az utastársak kényelmét és nyugalmát zavaró magatartástól.

2.            Az autóbuszon szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni vagy más olyan magatartást tanúsítani tilos, amely az autóbuszt, annak felszerelési tárgyait, más utasok ruházatát, kézipoggyászát beszennyezheti vagy azokban kárt okozhat.

3.            Az autóbuszban bármilyen árut, szolgáltatást csak a Közlekedésszervező engedélyével szabad árusítani.

4.            Szemetelni, ugrálni, az utastér felszerelési tárgyait rendellenesen használni, zajt okozni tilos. Énekelni, zenélni csak a Közlekedésszervező előzetes engedélyével szabad.

5.            Autóbuszban rádiót, szórakoztató elektronikai eszközt, telefont, MP3, MP4 lejátszót, hordozható hangszóró vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon szabad (pl. fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.

6.            Az ablakok, szellőzőnyílások kinyitása vagy bezárása, a világítás vagy a fűtés, hűtés szabályozása kérdésében az autóbuszjárat személyzete az utasok többségének kívánságát figyelembe véve intézkedik.

7.            A közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáraton dohányozni tilos! Tilos a dohányzás a megállóhelyeken.

8.            Az utazás során az autóbusz haladásakor a jármű utasterében tartózkodó, az autóbusz utasterében közlekedő, a helyüket elfoglaló, illetve elhagyó utasoknak folyamatosan használniuk kell a beépített, illetve felszerelt kapaszkodókat.

9.            Sem álló helyzetében, sem az autóbusz haladásakor az ajtónak támaszkodni, az ajtók nyitásához és zárásához szükséges területen tartózkodni vagy a nyitást és zárást bármely más módon akadályozni nem szabad.

10.       Nem szabad az autóbuszból kihajolni, kinyúlni, ajtaján, ablakán vagy bármilyen nyílásán át bármilyen tárgyat kidobni.

4.7. Ellenőrzés

1.      A megváltott és kezelt, vagy ellenőrzésre felmutatott (a továbbiakban együtt: érvényesített) utazási igazolványt az utazás befejezéséig meg kell őrizni. Az érvényesített utazási igazolványt az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor – ellenőrzés céljából, a kedvezményes jegyváltásra jogosító okmánnyal együtt – a Közlekedésszervező által az utazási igazolványok ellenőrzésre feljogosított személy (a továbbiakban: ellenőr) részére, felhívására, fel kell mutatni vagy át kell adni.

2.        Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult a közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét, továbbá a jelen Utazási feltételek szabályainak megtartását ellenőrizni. Az ellenőr – a jegykezelőt és a jegykiadót ide nem értve – e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást felmutatni.

3.        Törvény felhatalmazása alapján a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató megbízottjai jogosultak a személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben az utazásban részt vevő, menetdíjat meg nem fizető utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenőrzése, valamint az utazási kedvezmények igénybevétele jogszerűségének megállapítása céljából az utazásban részt vevő utas azonosíthatóságához szükséges adatok megismerésére.

4.        A Közlekedésszervező az utazási kedvezményt vagy a személyhez kötött utazási jogosultságot tartalmazó, elektronikus adathordozón rögzített személyszállítási szerződés teljesítésével összefüggésben – törvény felhatalmazása alapján – jogosult az 5. pontban meghatározott adatok kezelésére.

5.        A Közlekedésszervező és a Közszolgáltató ezzel megbízott munkatársai vagy megbízottjai az Sztv. alapján adatmegismerési, adatkezelési jogosultsága az utazás alapjául szolgáló szerződés teljesítése érdekében a következő adatokra terjed ki:

a)      a jogosult természetes személyazonosító adatai (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, valamint személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma - ha 14. életévét betöltötte, akkor - aláírása is, vagy a jogosult részére elektronikusan kiállított, utazásra jogosító közlekedési kártya (városkártya) esetén annak egyedi sorszáma és a jogosult arcképmása,

b)      az e törvényben meghatározottak szerinti, a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosított utazási kedvezmény esetén a kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége, kibocsátója, a jogosult adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,

c)      az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az utazási viszonylat, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényesség időszaka vagy időpontja.

6.        Az ellenőr jogosult az ellenőrzés eredményes lefolytatása céljából rövid időre megtiltani az autóbusz személyzetének az autóbusz ajtóinak kinyitását, illetve az autóbusz tovább haladását. 

Azt az utast,

      aki utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik,

      a menetdíj vagy a pótdíj megfizetését megtagadja,

      aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel,

      aki utazási igazolványt jogtalanul használ,

      kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

az utazásból az autóbuszvezető vagy az ellenőr kizárhatja.

Annak az utasnak, aki a jogszabály alapján meghatározott veszélyhelyzetekben alkalmazandó viselkedési szabályokat szándékosan megszegi és felszólítás után sem tartja be, a meghatározott védőeszköz vagy védőeszközök szabályos használatát mellőzi, vagy felszólítás után sem használja megfelelően, az utazásból kizárható és a vészhelyzetre vonatkozó rendeletekben szabályozott eljárások alkalmazhatóak vele szemben.

7.           Annak az utasnak, aki

      utazása alkalmával érvényesített utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy érvényes utazási igazolvány nélkül utazik,

      a menetjegy váltását elmulasztotta,

      aki az ellenőrzés alkalmával érvényes utazási igazolványát nem mutatja fel,

      aki utazási igazolványt jogtalanul használ,

kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, a teljes utazási viszonylatára érvényes menetdíjat és pótdíjat kell megfizetnie.

Annak az utasnak, aki

·         a jogszabály alapján meghatározott és minősített vagy veszélyhelyzetekben alkalmazandó viselkedési szabályokat szándékosan megszegi és felszólítás után sem tartja be, a meghatározott védőeszköz vagy védőeszközök szabályos használatát mellőzi, vagy felszólítás után sem használja megfelelően, az érvényes pótdíjat kell megfizetnie.

 

8.        Ha az utas az autóbuszon az utazási feltételekben meghatározott szabályokat megszegi, pótdíjon felül az esetleges menetdíj megfizetésére is köteles.

9.         Az az utas, akinek pótdíjat kell fizetnie és azt a helyszínen nem egyenlíti ki, köteles személyazonosságát és lakcímét az ellenőrzést végző részére igazolni. Az igazolás megtagadása esetén az ellenőrzést végző személy az adatok megismerése érdekében hatósági intézkedést kérhet vagy az utast az utazásból kizárhatja.

10.     A közúti közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás sajátosságaira, valamint az autóbuszvezető munkaköri feladatainak összetettségére figyelemmel, aki érvényes utazási igazolvány vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli meg az utazást, utazási kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, vagy az utazási feltételeket más módon megsérti, a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása vagy az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbuszvezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.

11.    A pótdíjak összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

12.    A közúti közforgalmú menetrendszerinti személyszállítás sajátosságaira, valamint az autóbuszvezető munkaköri feladatainak összetettségére figyelemmel, aki érvényes utazási igazolvány vagy díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmány nélkül kísérli meg az utazást, utazási kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, vagy az utazási feltételeket más módon megsérti, az utazásból történő kizárása során eredményesen nem hivatkozhat az autóbuszvezető ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására.

4.8. Kézipoggyász

1. A helyi, menetrend szerinti közösségi közlekedési eszközökön, minden Utas legfeljebb 2 darab 40x50x80 cm méretet meg nem haladó, tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, vagy 1 db szánkót, vagy 1 pár sílécet, vagy 1 köteg facsemetét, vagy 1 gyermekkocsit, kerekesszéket vagy egyéb mozgást segítő eszközt díjmentesen szállíthat, megfelelő rögzítés mellett. Jégkorcsolya csak élvédővel ellátva vagy csomagolt állapotban, táskában szállítható. A fentieknek nem megfelelő tárggyal, poggyásszal utazó utas az utazásból kizárható. A kézipoggyász nem tehet kárt vagy szennyeződést nem okozhat az autóbuszban, és annak felszerelési tárgyaiban.

2. Az utas kézipoggyászát – ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja – köteles úgy elhelyezni, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét, a le- és felszállást ne zavarja és az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban berendezésében kárt ne okozzon. Kézipoggyász ülőhelyen való elhelyezésével ülőhely nem foglalható el.

3. A kézipoggyászként szállítani kívánt tárgyat – amennyiben az arra alkalmas – előzetesen kézitáskába, hátizsákba, kosárba, kisebb ládába, zsákba kell elhelyezni vagy egyéb módon kell csomagolni. 

4. Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (a továbbiakban: kerekesszék) a tömegére (a rámpa teherbíróképességét figyelembe véve) és mérethatárára tekintettel az autóbuszba kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok autóbuszon belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható és az utasok testi épségében, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt vagy szennyeződést nem okozhat.  A jármű rámpájának működtetése az autóbuszvezető feladata.

7.  A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított helyen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított helyen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni, a saját fékberendezésével – és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is – rögzíteni kell.

8.  Kézipoggyászként nem szállítható:

a)      olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, 

b)      olyan tárgy, amely méreténél vagy tömegénél fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el), vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában és az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban kárt okozhat,

c)      a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) kormányrendelet szerint közforgalmú közlekedési eszközön birtoklásra tiltott eszközök, kivéve, amelyek a rendeletben meghatározott módon csomagolva, illetve elhelyezve birtokolhatók, és megfelelnek a csomagolásra, elhelyezésre vonatkozó feltételnek, 

d)     töltött lőfegyver,

e)      gázpalack.

9.  A Közlekedésszervező és a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja vagy az autóbuszvezető megtagadhatja olyan tárgy kézipoggyászként való szállítását, amely

a)      az utasoknak kényelmetlenséget okozhat,

b)      a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

10.        A kézipoggyász őrzése az utas felelőssége és feladata.

11.        Az autóbuszjárat személyzete a kézipoggyászt az utas jelenlétében megvizsgálhatja, ha alapos gyanú merül fel, hogy az utas kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba.

12.        Amennyiben az utas kézipoggyászként be nem vihető tárgyat vitt az autóbuszba és ez az utazás során kiderül, azt a Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja vagy az autóbuszvezető kizárja a további szállításból. Ha az utas a szállításból kizárt tárgytól nem hajlandó megválni, a Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja vagy az autóbuszvezető az utast is kizárja az utazásból.

4.9. Autóbuszba bevihető élő állatok

1.            Élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során semmilyen módon és mértékben nem tud kinyúlni, kiszabadulni, illetve védelmet biztosít azzal szemben, hogy bármely utas életkorától függetlenül még véletlenül sem tud a szállítóeszközbe benyúlni. 

2.            Az 1. pontban foglalt feltételek megtartásával zárt szállítóeszközben utasonként egy kutya szállítható. Az 1. pontban foglaltaktól eltérően autóbuszonként egyidejűleg egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral (szájmaszkkal) és pórázon vezetve is szállítható. Az utasnak kötelessége gondoskodni a kutya oltásainak meglétéről és érvényességéről, melyet a kutya oltási bizonyítványa (Kisállat egészségügyi könyve) tanúsít, és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia. 

3.            Amennyiben ugyanazon autóbuszjárattal egyidejűleg egynél több pórázon vezetett kutya szállítására van igény, a kutya szállításában elsőbbsége a már az autóbuszjárattal utazó utasnak van, a felszállásra pórázon vezetett kutyával jelentkezők sorrendjére pedig az elszállítási sorrendre vonatkozó szabályok (4.5. pont) érvényesek A segítő kutyák, továbbá a hatósági feladatok ellátását segítő szolgálati kutyák autóbusszal történő szállítására a pórázon vezetett kutyák szállítására vonatkozó korlátozás nem vonatkozik. 

A jogszabály alapján meghatározott segítő kutyák (pl.: vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő kutya), valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen, és szájkosár nélkül is szállíthatók. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. 

4. Az autóbuszba utasonként bevihető további élő állatok és szállításuk feltételei: 

a)      halak, a víz kiömlése ellen megfelelően biztosított tartályban, 

b)      "Baromfi, énekesmadár, galamb, illetve egyéb apró állat díjmentesen szállítható olyan zárt szállítóeszközben, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az állat az utazás során nem szabadul ki, valamint az utazóközönség ruházatát és a jármű berendezési tárgyait nem szennyezi be. Egyéb élőállat a helyi tömegközlekedési járműveken nem szállítható, beteg állat a járműbe nem vihető be.

A Közlekedésszervező a forgalmi viszonyoktól függően az élő állatok szállítását tovább korlátozhatja.  Ha az utas a szállításból kizárt állattól nem hajlandó megválni, a Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja vagy az autóbuszvezető az utast is kizárja az utazásból.

4.10. Forgalmi zavar

1.            Ha útközben a járat tovább haladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi, – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve – a Közlekedésszervező a Közszolgáltató által gondoskodik a rendelkezésére álló más járművel az utasok tovább szállításáról. 

2.            Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Közlekedésszervező, vagy a Közszolgáltató erről – a rendelkezésére álló eszközökkel és módon – az utasokat tájékoztatja. 

 

5. Felelősségviselés szabályai

5.1. Felelősségviselés a járművön

A Közszolgáltató a felelős, ha az utas a biztonságos utazás szabályainak betartása ellenére a járművön tartózkodása közben vagy be-, illetve kiszállásakor a személyszállítással összefüggésben történt esemény következtében meghal, megsérül, testi vagy szellemi épségében egyéb károsodást (a továbbiakban együtt: károsodás) szenved.

Az utasnak a személyszállítási szolgáltatással összefüggő balesetből eredő halála vagy sérülése esetén a Közszolgáltató felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának, csomagjának – ideértve az élő állatot is – teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből származó károkra is. Ezen az eseten kívül a Közszolgáltató csak akkor felelős a jármű utasterébe vitt tárgyaknak (kézipoggyásznak, csomagnak vagy élő állatnak) a teljes vagy részleges elvesztéséért vagy sérüléséért, ha a kárt a Közszolgáltató felróható magatartása okozta. A Közszolgáltató nem felel az utasnál lévő kézipoggyász, csomag vagy élő állat szállításakor a tevékenységi körén kívüli okból bekövetkezett károkért. A Közszolgáltató nem felel az utas őrizetlenül hagyott kézipoggyászáért, csomagjáért vagy élő állatáért.

Ha a magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül képtelen személy kísérő nélkül vagy alkalmatlan kísérővel a járműre mégis felszáll, az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Közszolgáltatónak okozott károkat maga, illetve törvényes képviselője viseli.

5.2. Felelősségviselés alóli mentesülés

A Közlekedésszervező és a Közszolgáltató a felelősség alól olyan mértékben mentesül, amilyen mértékben az esemény az utas hibájának következménye.

5.3. Az utas felelőssége

Az utas felelős minden olyan kárért, amelyet saját magatartása vagy a magával vitt tárgy, csomag vagy élő állat az utasforgalmi létesítményekben, a járműben, a jármű utasterében a Közlekedésszervezőnek vagy a Közszolgáltatónak okozott. Ez alól kivétel, ha bebizonyítja, hogy a kár a Közlekedésszervező, a Közszolgáltató vagy harmadik személy hibájából keletkezett, vagy olyan körülményre vezethető vissza, amelyet az utas nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem háríthatta el.

Ezen túlmenően az utas felel a neki felróható magatartással okozott, a járművek közlekedését gátló körülmények miatt a Közlekedésszervezőt és a Közszolgáltatót ért kárért is.

5.4. Egyéb felelősségre vonatkozó szabályok

Ha útközben a járat tovább haladását valamilyen körülmény akadályozza, késését vagy kimaradását eredményezi – az elháríthatatlan külső ok esetét kivéve –, a Közlekedésszervező a Közszolgáltató által köteles a rendelkezésére álló más járművel az utasok tovább szállításáról gondoskodni. Ha a menetrendben közzétett járat közlekedése átmenetileg nem, vagy csak kerülő útvonalon lehetséges, a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató erről az utasokat tájékoztatja. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint az ellátásért felelős – a közforgalmú menetrendszerinti autóbuszjáratok üzemeltetési és a Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató szerződéskötési kötelezettségét közérdekből, továbbá kényszerítő üzemi okból alapos indokkal részben vagy egészben korlátozhatja, vagy felfüggesztheti.

Ezekben az esetekben a késésekért, a járatkimaradásokért a Közlekedésszervezőt és a Közszolgáltatót felelősség nem terheli.

6. Utasok tájékoztatására vonatkozó szabályok

6.1. Utastájékoztatás

Az előre tervezett utastájékoztatási feladatokat a Közlekedésszervező látja el. Ennek keretében tájékoztatja az utasokat a jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Arról is gondoskodik, hogy azok az információk az ügyfelek és utasok rendelkezésére álljanak, amelyek ahhoz szükségesek, hogy utazással, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntéseiket időben meghozhassák. A Közlekedésszervező a Közszolgáltató által üzemeltetett járatok menetrendjével kapcsolatban az utasokat nyomtatott formában tájékoztatja a megállóhelyeken. Ezenkívül a hálózat felépítésével és a járatokkal, továbbá – mint jegy- és bérletértékesítő – a jegy- és bérletrendszer felépítésével, a jegyek és bérletek felhasználási feltételeivel, áraival kapcsolatos tájékoztatást a Közlekedésszervező (www.hvszzrt.hu) honlapján is közzéteszi.

A Közlekedésszervező biztosítja, hogy az utasok az őket megillető jogokról legkésőbb az induláskor megfelelő és érthető tájékoztatást kapjanak. Ennek érdekében a Közlekedésszervező közzéteszi az Ügyfélkapcsolati irodában, a jegy- és bérletpénztárakban az utazási feltételek kivonatát is.

A Közlekedésszervező utastájékoztatási módozatai és megjelenési formái:

1.    írott formában, melyek az alább felsorolt helyeken érhetők el:

      a Közlekedésszervező honlapján www.hvszzrt.hu,

      a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában,

      információs táblákon,

      autóbusz, megállóhelyeken.

2.    szóbeli tájékoztatás:

      a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában,

      a Közlekedésszervező telefonszámán (+36 62 530 938),

      a Közlekedésszervező jegy- és bérletpénztáraiban. 

3.    hangos utastájékoztatás:

      hangosítással felszerelt autóbuszon, megállóhelyeken.

 Az utasok a személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, tájékoztatókat az alábbi témákban és helyeken is megtekinthetik. 

6.2. Díjszabás ügyében

A mindenkor érvényes díjszabást részletesen a Közlekedésszervező honlapján közzéteszi, továbbá elérhető a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában, valamint a jegy- és bérletpénztárakban kivonat formájában is kifüggeszti. 

6.3. A járatok, viszonylatok azonosítása

A járatok azonosítása a viszonylatjelzés és a célállomás, vagy mindkét végállomás feltüntetésével történik. Amennyiben a járművön ez nem helyezhető el, úgy a megállóhelyi és végállomási peronokon kell egyértelmű tájékoztatást adni. 

6.4. A járművön

·         kívül nyomtatott táblával vagy elektronikus kijelzővel,

·         belül statikus eszközzel vagy elektronikus kijelzővel a vonalszám mellett a járat körjárat jellege, az összes vagy a soron következő megállóhely és lehetőség szerint az átszállási kapcsolatok feltüntetésével tájékoztat.

1. A viszonylatokkal kapcsolatos tájékoztatás

·         a megállóhelyeken, illetve a fel- és leszállópontokon kifüggesztett menetrendi kivonatokban,

·         a Közlekedésszervező honlapján,

·         a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában, 

·         a Közlekedésszervező kérésre tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára a szolgáltatások elérhetőségéről és a járművekhez való hozzáférés feltételeiről.

2. A megállóhelyek, fel- és leszállópontok neveivel kapcsolatos tájékoztatás

·         a megállóhelyeken, vagy fel- és leszállópontokon,

·         a járműveken a statikus vagy elektronikus utastájékoztató eszközökön,

·         a Közlekedésszervező honlapján,

·         a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában.

3. A tájékozódást segítő piktogramok megtalálhatók

·         a járműveken,

·         a megállóhelyeken, állomásokon,

·         a Közlekedésszervező honlapján.

4. Az előre tervezhető forgalmi változások megtalálhatók

·         a megállóhelyeken vagy fel- és leszállópontokon és esetenként a járműveken,

·         a Közlekedésszervező honlapján (www.hvszzrt.hu).

·         Az Ügyfélkapcsolati iroda és a jegy- és bérletpénztárak (ideértve a szerződött partnerek) nyitvatartási idejéről az információ a Közlekedésszervező honlapján érhető el.

5. A jegy- és bérletfajtákról érdeklődni

·         a Közlekedésszervező honlapján,

·         a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában.

6. Az utazási feltételek teljes terjedelmükben megtekinthetők

·         a Közlekedésszervező Üzletszabályzatában,

·         a Közszolgáltató Üzletszabályzatában,

·         a Közlekedésszervező honlapján,

·         a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában.

7. A Közlekedésszervező Üzletszabályzata megtekinthető

·         a Közlekedésszervező honlapján (www.hvszzrt.hu),

·         a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában.

8. A Közszolgáltató üzletszabályzata

·         A Közszolgáltató saját honlapján (www.jovanybusz.hu) érhető el.

Rendkívüli helyzetekben a forgalmi változásokról szóló konkrét, helyszíni (járműveken, illetve megállókban, végállomásokon) írott, szóbeli vagy hangos utastájékoztatást a Közlekedésszervező, vagy a Közszolgáltató ad.

6.5. A személyszállítási közszolgáltatás teljesítése

A Közlekedésszervező a Közszolgáltatótól megrendeli és a közforgalmú menetrendben meghirdetett járatok végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, indokolt esetben operatívan beavatkozik azok minél magasabb színvonalon történő végrehajtásába. A menetrend a szolgáltatás terve, amely meghatározza a járat megjelölését, és tartalmazza a közforgalmú személyszállítás legfontosabb adatait, így különösen:

·         a járatok induló és végállomását, továbbá azokat a megállóhelyeket, valamint fel- és leszállópontokat, ahol a járat megáll,

·         amennyiben a járat körjárat, ennek jelzését,

·         a végállomásról történő indulási időpontokat vagy a járatok gyakoriságát a napi első és utolsó járat indulási időpontjának feltüntetésével, a nem mindennap közlekedő járatoknál a közlekedési napokat, továbbá a különböző korlátozásokat,

·         a legfontosabb kiegészítő szolgáltatásokat, a személyszállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint

·         a menetrendi időszak kezdetének és végének időpontját (mikortól meddig érvényes), vagy azt, hogy a menetrend határozatlan időtartamra szól (mikortól érvényes). A Közlekedésszervező a viszonylatok menetrendjét a https://www.hvszzrt.hu/helyikozlekedes/menetrend menetrendi honlapon is közzéteszi, illetőleg annak az adott megállóhelyet érintő adatokat tartalmazó kivonatát a megállóhelyeken kifüggeszti, és a menetrendről az utasokat az Üzletszabályzatban meghirdetett módokon is tájékoztatja. Az autóbusz menetrendjének ideiglenes vagy végleges megváltoztatásáról a Közlekedésszervező az utazóközönséget legkésőbb a változást megelőzően a honlapján tájékoztatja, a megállóhelyen a menetrendet cseréli.

A menetrend, a meghirdetett indulási időpontok és a menetidők tervezett értékek, amelyektől a forgalmi és műszaki körülmények függvényében eltérések lehetnek. A városi közlekedés sajátosságaiból eredő menetrendi eltérések, járatkimaradások okozta esetleges kárért a Közlekedésszervező, illetve a Közszolgáltató felelősséget nem vállalnak.

Rendkívüli, előre nem tervezhető közlekedési körülmények esetében a Közlekedésszervezőnek és a Közszolgáltatónak a Közlekedésszervező által meghatározott tartalommal kötelező tájékoztatnia az utazni szándékozókat a megváltozott közlekedésről. A kiterjedt közlekedési hálózatnak köszönhetően a Közlekedésszervező a legtöbb esetben képes úgy szervezni a Hódmezővásárhelyen az autóbusszal végzett helyi személyszállítási szolgáltatást, hogy alternatív útvonalak igénybevételével az utasok elérhessék úti céljukat. 

A Közlekedésszervező az esetleges forgalmi zavarokról, késésekről az Üzletszabályzat 4.10. pontjában meghatározott módon tájékoztatja az utasokat.

Az utas kérésére a járatok 15 percet meghaladó késéséről, időtartamáról, esetleges kimaradásáról késésigazolás kerül kiadásra az alábbiak szerint:

A késésigazolást az utas a Közlekedésszervezőtől igényelheti

      személyesen, a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában,

      postai úton,

      e-mail-ben (helyikozlekedes@hvszzrt.hu).

A késésigazolás igényléséhez az alábbi adatokat kell megadni:

      az utazás pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc),

      útvonal, útirány, számozott helyi vonalszám,

      pontos név és postacím, vagy e-mail-cím.

A kiállított késésigazolást a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati irodájában lehet átvenni személyesen, illetve postán vagy az utas kérése alapján e-mail-ben küldik el az utas részére, amelyet az utas egy éven belül igényelhet. A Közlekedésszervező elektronikus utazástervező rendszerei által ajánlott útvonal járatai közötti átszállási lehetőség nem minősül meghirdetett csatlakozási lehetőségnek.

6.6. Kép- és hangfelvétel készítése

Nem magáncélú kép- és hangfelvétel készítésére engedély a Közlekedésszervezőtől vagy a Közszolgáltatótól levélben (papír- vagy elektronikus alapú) kérhető annak függvényében, hogy kié az érintett terület, illetve jármű. Ehhez meg kell adni a kérelmező adatait, elérhetőségét, valamint a forgatás, illetve fotózás körülményeit, célját. Reklám- és játékfilmeknél ismertetni szükséges a film forgatókönyvét, szinopszisát.

A felvételkészítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha

      a felvétel nem szolgál politikai célokat,

      nem sérti a társadalmi és felekezeti hovatartozást,

      nem ütközik a közerkölcs általános normáiba és azokat nem sérti meg,

      a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató, valamint a közösségi közlekedés megítélését nem rontja,

      kommunikációs szempontból támogatható,

      nem akadályozza vagy zavarja a menetrendszerinti jármű- és utasforgalmat,

      nem veszélyezteti a környezete közlekedésbiztonságát,

      nem veszélyezteti a szolgáltatás ellátását,

      nem balesetveszélyes (pl. tilos a felvételkészítés a vezetőfülkében, nyitott ajtókkal stb.),

      összhangban van a biztonsági és vagyonvédelmi szempontokkal.

A fenti feltételek megléte esetén, előzetes, írásos hozzájárulás birtokában és az abban foglaltak maradéktalan betartása lehet a járműveken, az utasforgalmi területeken nem magáncélú forgatási, illetve fotózási tevékenységet végezni.

A nem magáncélú forgatás és fotózás térítési díját a felvételkészítésre fordított idő függvényében a Közlekedésszervező állapíthatja meg a szükséges terület, eszköz és szakmai segítség igényének figyelembevételével.

Mind a magáncélú, mind a nem magáncélú felvétel készítésekor figyelemmel kell lenni a Ptk. kép- és hangfelvételre vonatkozó szabályaira, miszerint személyes adat (így különösen kép- és hangfelvétel) az érintettek – jelen esetben a kép- és hangfelvételen szereplők – előzetes és kifejezett hozzájárulásával készíthetők és kezelhetők, amelyeket a felvétel készítőjének kell beszereznie, illetőleg a megszerzett személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi előírások szerint kell kezelnie. A készített kép- és hangfelvételek jogszerűségéért és felhasználásáért a Közlekedésszervező minden felelősségét kizárja.

6.7. A Közszolgáltatónak az utasokkal történő kapcsolattartás szempontjából fontosabb elérhetőségei

Jovány Busz Kft.

Levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 144.

e-mail cím: jovanybusz@gmail.com

Telefon: +36 20 397 9223

Ügyfélkapcsolati iroda: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

e-mail cím: jovanybusz@gmail.com

Telefon: +36 20 397 9223

A rendszeresen felülvizsgált nyitvatartási időket a Közlekedésszervező a honlapján www.hvszzrt.hu/helyikozlekedes közzéteszi.

6.8. Ügyfélkapcsolati iroda, jegy- és bérletpénztárak

A rendszeresen felülvizsgált nyitvatartási időket és címeket tartalmazó listát a Közlekedésszervező a honlapján (www.hvszzrt.hu/helyikozlekedes) közzéteszi.

Ügyfélkapcsolati irodában: Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1

Nyitvatartási idő:

H-K-Cs-P: 8:00-14.00

Sze: 8.00 - 20.00

Telefonszám (nyitvatartási időben): +36 62 530 938

E-mail cím: helyikozlekedes@hvszzrt.hu

7. Díjszabás

7.1. Általános határozmányok

1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 

Menetdíjak megállapítása 

A menetrendszerinti városi (helyi) autóbuszjáratokkal történő személyszállítási szolgáltatásokért felszámítható díjak, kedvezményes díjak, pótdíjak díjalkalmazási feltétek, illetve az ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények Közlekedésszervező, és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött feladatellátási szerződésben az utazási kedvezmények jogszabályban kerülnek meghatározásra. A Közlekedésszervező ezeket a díjakat az 1. sz. mellékletben közzéteszi. 

A Közszolgáltató ezen díjakból a jelen díjszabásban közzétett kedvezményeken kívül is adhat kedvezményt (üzletpolitikai kedvezmények). Üzletpolitikai kedvezményeit a Közlekedésszervező külön hirdeti meg és arról szolgálati helyeiken ad felvilágosítást.

Kedvezmények felhasználása 

A kedvezmények csak az igénybevételre jogosító érvényes jogosultsági igazolás alapján igényelhetők. A Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja, vagy az autóbuszvezető a kedvezmény igénybevételének elbírálásához szükséges igazolásokat, azok érvényességét ellenőrizheti. Ha a kedvezmény jogosságának vagy az igazolvány jogos használatának megállapításához ez szükséges, a Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja, vagy az autóbuszvezető a személyazonosításra alkalmas okmány felmutatását is kérheti.

Ha az utazási igazolványok ellenőrzésekor megállapításra kerül, hogy valamely (pl. díjtalan utazásra jogosító) utazási kedvezményt arra jogosulatlan személy veszi igénybe, vagy a kedvezményre jogosító igazolvány érvényesítése nem megfelelő, illetve azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt, továbbá, ha olyan mértékben megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, a Közlekedésszervező, valamint a Közszolgáltató az utast jegynélküli személynek tekinti, akinek menetdíjat, valamint pótdíjat kell fizetnie.

Ha az utas több jogcímen is jogosult a kedvezmény igénybevételére, ugyanazon utazáshoz – ha a kedvezményre ettől eltérő szabályozás nincs – csak egy, általa választott kedvezményt vehet igénybe.

A menetdíjak tartalma

A városi (helyi) autóbusz-közlekedés díjai az általános forgalmi adót magukban foglalják.

2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok

Helyi autóbuszvonalak közös szakaszának határai

Az utazási igazolványok érvényessége szempontjából valamely helyi autóbuszjárat más helyi autóbuszvonallal közös szakaszának határait az igénybe vett autóbuszjáratnak az a két azonos helységen belüli legtávolabbi megállóhelye képezi, amelynél az utasnak menetrend szerint lehetősége van utazását megkezdeni (az autóbuszjáratra felszállni), illetve befejezni (az autóbuszjáratról leszállni) és ugyanazon viszonylatban – valamint általában ugyanazon útvonalon – másik, helyi autóbuszvonal járataival is lehetséges utazás. 

 

Utazási igazolványok érvényessége (eseményhez/rendezvényhez kapcsolódó céljáratok).

A különleges igényeket kielégítő (megkülönböztetett jelzésű/a menetrendben meghirdetetettől eltérő) helyi autóbuszjáratok (pl.: idényjáratok, színházi járatok, fürdőjáratok, temetőjáratok, alkalmi rendezvényekhez közlekedő járatok stb.) külön hirdetményben meghirdetett díjszabás alapján vehetők igénybe.

3. Utazási igazolvány elvesztése, bevonása

Elveszett, illetve érvénytelenség vagy jogosulatlan használat miatt bevont utazási igazolványt, vagy annak használatához szükséges egyéb igazolványt, igazolást a Közlekedésszervező nem pótol, árát nem téríti vissza és kártérítést sem fizet.

4. Utazási igazolvány átírása

Utazási igazolványok átírását, érvényességének módosítását a Közlekedésszervező a módosítandó utazási igazolvány visszaváltásával, a visszaváltásra vonatkozó szabályok alkalmazásával és új utazási igazolvány kiadásával végzi.

Papíralapú utazási igazolványok cseréje elektronikus utazási okmányra nem lehetséges. 

5. Visszatérítés (visszaváltás) általános szabályai

A megváltott és utazásra fel nem használt, illetőleg részben felhasznált és sérülésmentesen bemutatott utazási igazolványok árát a Közlekedésszervező csak az erre kijelölt helyein – a fel nem használt utazási igazolványok ezzel egyidőben történő bevonásával – kezelési költség levonását követően téríti (váltja) vissza. A kezelési költség mértékét a mindenkor hatályos díjszabás tartalmazza. A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetében pedig az átvétel időpontja határozza meg, a visszatérítés a visszatérítési igény benyújtását követően a megítéléstől számított 30 napon belül történik.

Ha a visszatérítés összege postai úton kerül megküldésre, a Közlekedésszervező a visszatérítendő összegből a kezelési költséget és a postaköltséget is levonja. 

 7.2. Utazási igazolványok, igazolványok érvénytelensége

1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei

Érvénytelen a menetjegy, ha

a)      az nem eredeti;

b)      azt önkényesen módosították, abban illetéktelen javítás, törlés történt;

c)      azt az utazás megkezdése után átruházták;

d)     olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;

e)      azt nem a Közlekedésszervező bocsátotta ki;

f)       azt az utas nem az érvényességnek megfelelő autóbuszjáraton, vonalon (vonalszakaszon) időpontban vagy időtartamon belül használja utazásra;

g)      azt az utas elővételben vagy kezeltetési kötelezettséggel az autóbuszon váltotta és az utazás megkezdésekor kezelését elmulasztotta (az még kezeletlen);

Az a)-g) pontokban felsorolt estekben a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja a menetjegyet bevonja és pótdíjfizetési kötelezettséget állapít meg. Az autóbuszvezető a fenti esetekben az utast kizárhatja az utazásból.

2. Bérletek érvénytelensége

Érvénytelen bérlet, ha

a)      az nem eredeti;

b)      azt, vagy annak bármely érvényességi adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt;

c)      azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet;

d)     olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált;

e)      a használatához az utas a Közlekedésszervező által az Üzletszabályzatában erre meghatározott igazolványt, azonosító vagy jogosító kártyát stb. nem tud felmutatni;

f)       az utas nem az érvénytartamán belül használja a bérletet utazásra;

g)      a bérletről a hozzá tartozó igazolvány, okmány bérlettel való összetartozást kifejező megjelölése (sorszám, egyéb azonosító jel) hiányzik;

Az a) - g) pontokban említett esetekben ellenőrzéskor a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja a bérletet bevonja és pótdíjfizetési kötelezettséget állapít meg, az autóbuszvezető az utast a fenti esetekben az utazásból kizárhatja.

Kedvezményes bérlethez szükséges jogosultsági igazolások érvénytelensége

Érvénytelen bármely, a bérletkedvezmény jogos igénybevételének igazolására meghatározott bármely igazolvány, igazolás, utalvány vagy más egyéb okmány, dokumentum stb. (továbbiakban:

jogosultsági igazolvány) utazási kedvezmény felhasználásához, ha

a)      az nem eredeti,

b)      azt, vagy annak bármely adatát önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

c)      azt nem a jogos tulajdonosa vagy használatára jogosult személy használja, illetve a tulajdonos vagy használója kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet, ideértve azt az esetet is, amikor az azon feltüntetett tulajdonos, illetve a használatára jogosult más személy a személyi azonosságát, a használatra való jogosultságát nem igazolja,

d)     olyan mértékben megrongálták vagy megrongálódott, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

e)      nem érvényességi idejük alatt (érvényességük kezdete előtt, illetve az érvényesség lejártát követően, vagy a felhasználás időszakára vonatkozó érvényesítés nélkül) használják a kedvezmény jogszerű igénybevételének és feltételeinek igazolására.

Amennyiben ellenőrzéskor a kedvezmény igénybevételére jogosultsági igazolás a) – e) pontok szerinti érvénytelensége kerül megállapításra vagy annak gyanúja merül fel, a Közlekedésszervező vagy a Közszolgáltató arról az adatokat feljegyzi, és az igazolást, igazolványt kiállító hatóságot értesíti. Amennyiben az utas más személyazonosításra alkalmas fényképes hatósági igazolványt az ellenőrzéskor felmutatni nem tud abban az esetben teljes díj fizetési kötelezettség kerül megállapításra.

3. Egyéb utazási igazolványok és igazolványok érvénytelensége

Az egyes utazási igazolványok és az egyes utazási igazolványokhoz tartozó igazolások, jogosultsági igazolások sajátos érvénytelenségi esetei az egyes utazási igazolványok vagy kedvezmények ismertetésénél találhatók.

4. Pótdíj fizetés érvénytelen utazási igazolvány, bérletigazolvány és jogosultsági igazolás használata esetén.

 Az utazási igazolványok, bérletigazolványok és jogosultsági igazolások érvénytelensége esetén az utasnak a menetdíjon felül a pótdíjat meg kell fizetnie.

5. Pótdíj

A pótdíjfizetés eseteit és a pótdíjak mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

7.3. Általános menetdíjak

1. Menetjegy

a) Jogosultság

A Közlekedésszervező által kiadott teljes árú menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra használhat. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkezik, menetjegyet kell váltania, illetve használnia.

b) A menetjegy ára

Valamennyi menetjegy megnevezését és árát az 1. sz. díjszabási melléklet tartalmazza.

c) A menetjegy érvényessége

Minden a Közlekedésszervező által kiadott menetjegy érvényes Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül valamennyi helyi díjszabással igénybe vehető menetrendszerinti autóbuszjárat meghirdetett vonal hosszán, átszállás nélkül, körjárat esetén legfeljebb egy olyan utazásra érvényes, amely az úticélpont megállóhelyet csak egyszer (leszálláskor) érinti.

Az autóbuszon megváltott menetjegy csak azon az autóbuszjáraton érvényes, amelyen azt kiadták.

Elővételben megvásárolt menetjegy azon a járaton érvényes, amelyiken azt felszálláskor kezelték (érvényesítették). A következő menetjegy típusok vannak érvényben:

      Autóbusz elővételi menetjegy

      Autóbuszon megváltott menetjegy

d) Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás

Az utazás a menetjeggyel a vonal (vonalszakasz) közbeeső megállóhelyein megkezdhető, illetve befejezhető. Útmegszakítás esetén a menetjegy a további útszakaszra érvényességét veszti.

e) Menetjegyváltás, érvényesítés

Elővételben, valamint az autóbuszon kezeltetési kötelezettséggel váltott menetjegyet az utazás megkezdésekor az utasnak kell az autóbuszvezetőnél érvényesíteni.

f) Használatra jogosultság

A menetjegy használatára az jogosult, aki azzal az utazást megkezdte, utazás közben át nem ruházható.

h) Visszaváltás

Az elővételben megváltott és még fel nem használt menetjegyeket az Üzletszabályzat 9. Fejezete alapján a Közlekedésszervező visszaváltja.

2. Bérletek

a) Jogosultság

A bérletek váltására és használatára bárki jogosult.

b) A bérlet ára

 bérletek árait az 1. sz. díjszabási melléklet tartalmazza.

c) Érvényességi terület

A Közlekedésszervező által kibocsátott, bérletek érvényesek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül valamennyi helyi díjszabással igénybe vehető menetrendszerinti autóbuszjáraton korlátlan számú utazásra az alábbiak szerint:

      Autóbusz bérlet: érvényes kizárólag Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül közlekedő valamennyi helyi díjszabással igénybe vehető menetrendszerinti autóbuszjáraton.

d) Érvénytartam

      havi bérletjegyek érvényessége a naptári hónap első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24:00 óráig tart.

      félhavi bérletjegyek érvényessége a naptári hónap első napjától a tárgyhónap 15. napján 24.00-ig tart; vagy tárgyhónap 16.-napjától tárgyhónap utolsó napján 24.00-ig.

      A Vásárhely Kártya bérlet:

Minden utas kizárólag a saját nevére szóló érvényes Vásárhely Kártyájával és személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt jogosít utazásra.

e) Közbeeső megállóhelyen le- és felszállás. Útmegszakítás 

A bérlettel az utazás az érvényességi területen belül a vonal(ak) közbeeső megállóhelyein megkezdhető, illetve befejezhető. A bérlettel az utazás megszakítható.

f) Utazások száma

A bérletek – érvénytartamukon belül – korlátlan számú utazásra jogosítanak.

g) Érvényesítés, jogosultság igazolása

A papír alapú bérlet típusú, igazolványszámhoz rendelt utazási igazolványokat nem kell felszálláskor érvényesíteni.

A bérleteket utazásra csak tulajdonosuk használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati jogosultságot

      ha a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát a bérlet tartalmazza, a személyazonosság igazolásával igazolni kell.

Az igazolvány vagy igazolás tulajdonosának (kiskorú esetében a szülőnek, gondviselőnek) a (mind a kedvezményes, mind a kedvezmény nélküli árú) bérletek előlapján – a bérlettel történő első utazás megkezdése előtt – az igazolványának, illetve igazolásának sorszámát olvashatóan golyóstollal fel kell tüntetnie.

h) Visszaváltás

Az elővételben megváltott és még fel nem használt vagy részben felhasznált bérletjegyek az Üzletszabályzat 9. Fejezete alapán a Közlekedésszervező visszaváltja.

7.4. Kedvezmények

1. Gyermekek kedvezménye

a) Jogosultság

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáratokon a gyermekek – felnőtt kíséretében – 6. éves (az a 6 év alatti gyermek, aki - felnőtt kíséretében utazik, - az a 6 év feletti gyermek, aki - felnőtt kíséretében – az általános iskolai tanulmányait nem kezdte meg, az óvoda által kiállított igazolás felmutatásával) korig kedvezményesen utazhatnak.

b) A kedvezmény mértéke

Az igényjogosult gyermekek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton díjtalanul utazhatnak.

 c) Jogosultság igazolása

A gyermek életkorát a kísérő szülőnek a gyermek adatait is tartalmazó igazolványával vagy a gyermek saját nevére szóló, az életkorra utaló adatot tartalmazó igazolványával, vagy az óvoda által kiállított igazolással igazolhatja. Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

2. Tanulók és gyermekek bérletkedvezménye

a) Jogosultság

A tanulók és gyermekek bérletkedvezményére jogosultak:

      az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói (hallgatói), ha érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal rendelkeznek, Hódmezővásárhely helyi autóbuszvonalain,

      a 6-14 éves korú gyermekek,

      azok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező (2007. évi I. törvény 1. § (1) a) pontja) tanulók és hallgatók, akik olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában vesznek részt, amely az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban vagy nemzetközi megállapodás alapján más olyan államban történik, amelynek állampolgáraival azonos jogállást élveznek.

b) A kedvezmény mértéke

A tanulók és gyermekek bérletkedvezményére jogosult személyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által jóváhagyott, a Közlekedésszervező általkibocsátott, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton, korlátlan számú utazásra érvényes, Tanuló bérlet által nyújtott kedvezményre jogosultak.

c) Érvényességi terület

A Közlekedésszervező által kibocsátottbérletek érvényesek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül valamennyi helyi díjszabással igénybe vehető menetrend szerinti autóbuszjáraton.

d) Érvénytartam

[JS1] A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság

A tanulók, hallgatók kedvezményes bérletét csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot 

      az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott, érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal és a személyazonosság igazolásával igazolni kell,

 A Tanuló bérlettel történő első utazás megkezdése előtt arra a használójának – az azzal való együttes érvényességre való utalásként – oktatási azonosító számát, illetve akinek diákigazolványa ezt nem tartalmazza, annak az érvényes diákigazolvány vagy az azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás” sorszámát, tollal fel kell tüntetni. A felsőoktatási intézmények hallgatóinak diákigazolványát félévenként, az egyéb iskolák tanulóinak diákigazolványát pedig tanévenként érvényesítik. A tankötelezettség felső határát még el nem ért életkorú tanulók diákigazolványát az oktatási intézmények külön nem érvényesítik. Ezen tanulók diákigazolványának érvényességét az azon szereplő születési időpont alapján kell megállapítani.

A tanulók, hallgatók bérletkedvezménye tekintetében a tanév I. félévére érvényesített diákigazolvány a tanév kezdetétől, illetve az érvényesítés napjától a következő év március 31-ig érvényes. A diákigazolvány valamely tanévre, illetve a tanév II. félévére vonatkozó érvényessége az érvényesítéstől a tanévet követő október 31-ig tart. A közoktatási diákigazolvány külön érvényesítés nélkül érvényes azt a tanévet követő október 31-ig, amelyben a tanuló a tankötelezettsége felső határát elérte. 

A diákigazolványt helyettesítő vagy pótló, a tanintézet által kiadott és ideiglenes diákigazolványnak tekintendő „Igazolás”-on az érvényességének utolsó naptári napja feltüntetésre kerül.

e) Egyéb rendelkezések

A tanulók bérleteire egyebekben 7.3. pont 2 alpont e), f) és g) részekben foglaltak is vonatkoznak.

3. Nyugdíjasok és szociálisan rászorulók kedvezménye 

a) Jogosultság 

A nyugdíjasok és szociálisan rászorulók (továbbiakban együtt: nyugdíjasok) kedvezményére jogosult az „Ellátottak utazási utalványá”-val vagy az “Aktív korúak igazolásá”-val, kiegészítve a fényképes okmánnyal (továbbiakban “nyugdíjas igazolvány”) rendelkező, a 65. életévét be nem töltött

a) személy, aki

·           a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 4. § 17.1. pontja alapján saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül, 

·           a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2)

bekezdése szerinti hozzátartozói nyugellátásban részesül,

·           2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban [a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások] részesült,

·            rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű,

·           rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,

·           rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

b)      külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

c)      nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy, 

d)     gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy, 

e)      gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek,

f)       az a) – c) pontokban megjelölt személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyazonosításra alkalmas okmányának felmutatásával igazolja, 

g)      az a személy, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, a járási hivatal igazolása szerint, 

h)      a rokkantsági járadékos, ha ezt a körülményt a kifizetőhely igazolja.

b) A kedvezmény mértéke 

A a) pontban meghatározott, bérletkedvezményére jogosult személyek a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton korlátlan számú utazásra érvényes, Nyugdíjas bérlet által nyújtott kedvezményre jogosultak. 

c) Érvényességi terület 

A Közlekedésszervező által kibocsátott bérletek érvényesek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül valamennyi helyi díjszabással igénybe vehető menetrend szerinti autóbuszjáraton.

d) Érvénytartam

A bérletjegyek érvényessége az Üzletszabályzat 7.3. pont 2. alpont d) részben leírtaknak megfelelően alkalmazandó.

e) A kedvezményes bérlet használatára vonatkozó jogosultság 

A nyugdíjasok kedvezményes bérletét csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot azonosító vagy jogosító kártyával stb. igazolni kell. Az igazolvány vagy igazolás tulajdonosának a (mind a kedvezményes, mind a kedvezmény nélküli árú) bérletek előlapján – a bérlettel történő első utazás megkezdése előtt – az igazolványának, illetve igazolásának sorszámát a bérletnek az érvényesítést tartalmazó Igazolvánnyal való összetartozást kifejező megjelöléseit olvashatóan tintával vagy golyóstollal fel kell tüntetnie az utas által megadott adatok alapján.

f) Egyéb rendelkezések 

A nyugdíjas bérletekre egyebekben a 7.3. pont 2 alpont e), f) és g) részekben  foglaltak is vonatkoznak.

4. 65. éven felüli magyar és egyes külföldi állampolgárok kedvezménye

a) Jogosultság 

A kedvezményre a 65. életévük betöltése napjától a magyar állampolgárok, a menekültek, a letelepedett jogállású személyek, a külön törvény meghatározása szerint (2007. évi I. törvény 1. § (1) a) pontja) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint nemzetközi szerződés alapján a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok jogosultak. Jogosultak még erre a kedvezményre a magyar jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65. éven felüli külföldi állampolgárok a nyugdíjfolyósító szerv igazolása alapján.

b) A kedvezmény mértéke

A 4.1. pontban meghatározott kedvezményre jogosult 65. éven felüli személyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton korlátlan számú, díjmentes utazásra jogosultak.

c) Jogosultság igazolása

A 65. évet betöltött magyar állampolgárok jogosultságukat személyazonosító igazolványukkal vagy más, a személyi azonosságot, életkort és állampolgárságot igazoló arcképes hatósági igazolvánnyal (pl. útlevél) igazolhatják. Ezen felül a külföldről hazatelepült személyeknek a hazatelepülést, a menekülteknek a menekült helyzetet tartózkodási engedélyükkel is igazolniuk kell. A külföldi állampolgároknak személyazonosságukat, állampolgárságukat, életkorukat, valamint, ha a nemzetközi szerződés, illetve a 7.4. pont a kedvezményhez más feltételt is meghatároz, a feltétel meglétét kell igazolniuk.  Jogosultság tekintetében az utazás napján betöltött életkor a mérvadó.

5. Fogyatékkal élők és kísérőik kedvezménye

a) Jogosultság 

A fogyatékkal élők általános menetjegy kedvezményére jogosult 

a)        az a vak személy, aki külön jogszabályban meghatározott vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos

Szövetségének érvényes tagsági igazolványával rendelkezik, 

b)        a hallássérült személy, ha a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, 

c)        aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, az ezt bizonyító okirat alapján, 

d)       aki az 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság területi szervének erre vonatkozó igazolása (határozata) alapján, 

e)                   az a) – d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy (kísérő).

b) A kedvezmény mértéke

Az 7.4.5. alpont a) részében meghatározott személyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton korlátlan számú, díjmentes utazásra jogosultak.

c) Jogosultság igazolása

A kedvezményre jogosult vakok, a magasabb összegű családi pótlékban részesülők, továbbá az 1998. évi XXVI. törvény alapján súlyos fogyatékossági támogatásban részesülő személyek és ezek kísérői a jogosultságukat a Magyar Államkincstár vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott sorszámozott „Hatósági Igazolvánnyal” vagy az ideiglenes használatra kiadott „Hatósági bizonyítvány” -nyal és személyi azonosságuk igazolásával igazolhatják. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezők és kísérőik a jogosultságukat ezzel az igazolvánnyal igazolhatják. 

A hallássérültek jogosultságukat a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége arcképes tagsági igazolványának egyidejű felmutatásával igazolhatják. Az igazolványt évenként érvényesíteni kell. Az előző évi érvényesítéssel az igazolvány a tárgyévben március 31-ig jogosít utazásra.  A kísérő személyazonosságát a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja és az autóbuszvezető nem vizsgálja. Kísérőnek az a személy tekinthető, aki a kedvezményre jogosult személlyel együtt utazik.

6. Hadigondozottak, kísérőik és a hadirokkantak családtagjainak kedvezménye 

Hadigondozottak és kísérőik kedvezménye

a) Jogosultság 

A kedvezményre a hadigondozottak közül a hadirokkantak és hadiözvegyek – továbbá, ha a hadirokkant kísérőre szorul, akkor a kísérője is – jogosultak.

b) A kedvezmény mértéke 

A kedvezményre jogosultak Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton, korlátlan számú, díjmentes utazásra jogosultak.

 

c) Jogosultság igazolása 

A hadirokkantak és hadiözvegyek, illetve kísérőjük a kedvezményre való jogosultságukat a járási hivatal által kiadott, névre szóló „Hadigondozotti igazolvány” -nyal igazolhatják. Az igazolvány tartalmazza a hadigondozotti minősítést (hadirokkant, hadiözvegy stb.), valamint a hadirokkant kísérésének szükségességét. A kísérő kedvezményre való jogosultságát az igazolvány erre vonatkozó bejegyzése igazolja. 

Amennyiben a „Hadigondozotti igazolvány” belső oldalán történt bejegyzés szerint a hadirokkant állandó kísérőre szorul, a hadirokkanttal együtt egy fő kísérő is díjtalanul utazhat. A kísérő személyazonosságát a Közlekedésszervező és a Közszolgáltató ellenőrzésre jogosult munkavállalója, megbízottja és az autóbuszvezető nem vizsgálja. Kísérőnek az személy tekinthető, aki a jogosult hadigondozottal együtt utazik.

Hadirokkantak családtagjainak kedvezménye 

d) Jogosultság

A kedvezményre a 75 %-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő családtag jogosult. Igényjogosult családtagnak minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek. A kedvezmény szempontjából gyermeknek tekintendők a 18 éven aluliak, a 26 éven aluliak abban az esetben, ha nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkeznek, továbbá életkortól függetlenül az, akire munkaképtelenség folytán magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja.

e) A kedvezmény mértéke

A 7.4.6. alpont d) részében meghatározott személyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton, korlátlan számú, díjmentes utazásra jogosultak.

f) Jogosultság igazolása

A hadirokkantak kedvezményére jogosult családtagjának a jogosultságot személyazonosításra alkalmas okmánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolnia. Ez utóbbiak különösen:

a családtagi kapcsolat megállapításához: a hadirokkant hadigondozotti igazolványa és a jogosult személyazonosító igazolványa vagy más, személyazonosításra alkalmas okmánya, személyi lapja, diákigazolványa, házassági anyakönyvi kivonata.

élettársi viszony megállapításához: önkormányzati igazolás és közös lakcím igazolása személyazonosításra alkalmas okmánnyal és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, gyermekekre vonatkozó feltételek megállapításához: diákigazolvány, személy-azonosító igazolvány, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmány, személyi lap, emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

7. Diákkedvezmény

a) Jogosultság

A diákkedvezményre a 7.4.2 alpontban foglalt személyek közül az alap-, közép és felsőfokú intézményében tanulmányokat folytató tanuló vagy hallgató a „Magyar igazolvány”-ába, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ába bejegyzett érvényes „Diákigazolvány” alapján, illetve az igazolványok mellékletében, vagy ha az betelt, az azonos rovatokat tartalmazó „Pótfüzet”-ben, a

„Diákkedvezmény” rovatban történt érvényesítés alapján jogosult.

b) A kedvezmény mértéke

A 7.4.7 alpont a) részében meghatározott személyek a 7.4.2. alpont b) részben meghatározott kedvezményes Tanuló bérlet által nyújtott kedvezményre jogosultak.

A Tanuló bérletek árait az 1. sz. díjszabási melléklet tartalmazza.

c) Érvényességi terület és időtartam 

A tanulók bérletének érvényességi területét és időtartamát a 7.3. pont 2 alpont d) rész tartalmazza.

d) A Tanuló bérlet használatára vonatkozó jogosultság 

A Tanuló bérletet csak jogos tulajdonosa használhatja. A bérlettel történő utazáskor a használati és a kedvezményre való jogosultságot a tulajdonosa „Magyar igazolvány”-ával, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ával és az abba bejegyzett sorszámú érvényes „Diákigazolvány”-nyal, illetve annak mellékletében vagy a hozzá tartozó „Pótfüzet”-ben a „Diákkedvezmény” rovatban történt érvényesítéssel igazolhatja. A diákigazolványt, illetve az igazolványok mellékletében vagy a hozzájuk tartozó „Pótfüzet” -ben az érvényesítést tanévenként (az utóbbi esetekben az erre vonatkozó matrica beragasztásával és az érvényesítést igazoló aláírással és bélyegzőlenyomattal) érvényesítik.

A valamely tanévre érvényesített diákigazolvány, illetve a „Diákkedvezmény” -re vonatkozó érvényesítés a tanévet követő október 31-ig érvényes.

A bérletre a tanulónak, hallgatónak – az azzal történő első utazás előtt – diákigazolványának, illetve „Magyar igazolvány”-ának, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány”-ának sorszámát rá kell vezetnie.

e) Egyéb rendelkezések 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton érvényes Tanuló bérletekre egyebekben a 7.3. pont 2 alpont e), f) és g) részekben  foglaltak vonatkoznak.

8. Mentősök kedvezménye

a) Jogosultság

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai kedvezményre jogosultak.

b) A kedvezmény mértéke

A 7.4.8. alpont a) részében meghatározott személyek Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton díjmentes utazásra jogosultak.

c) Érvényességi terület

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáraton érvényesek.

d) A használatra vonatkozó jogosultság 

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa az érvényes hologramos érvényesítő bélyegzővel ellátott, sorszámozott arcképes szolgálati igazolványának és a személy érvényes személyi igazolványának együttes felmutatásával jogosult a kedvezmény igénybevételére.

7.5. Egyéb díjak 

1. Kézipoggyász szállítás díja

Az utasnak az autóbuszba bevihető kézipoggyászát a Közszolgáltató díjtalanul szállítja. 

2. Élő állat szállítás díja 

Az autóbuszra csak a szájkosárral és pórázzal ellátott kutya vihető fel, szállításának díja elővételben megegyezik az elővételi, illetve autóbuszon vásárolva az autóbuszon váltható menetjegy árával. Kivétel segítő kutya, hatósági feladatok ellátását segítő szolgálati kutya, melyeknek szállítása díjtalan.

Kézipoggyász módjára (ölben, táskában, dobozban) szállított kutya szállítása díjtalan. 

Egyéb élőállat a helyi közösségi közlekedési járműveken a 4.9. pontban foglaltak szerint szállítható.  Az élő állat szállításának díját a 1. sz. melléklet tartalmazza.

8. Jegyek, bérletek árusítása

8.1. Közös szabályok

1.1. Menetjegyek, bérletjegyek, egyéb utazásra jogosító okmányok árusítása a Közlekedésszervező jegy- és bérletpénztáraiban, ügyfélkapcsolati irodában, valamint megbízott más értékesítőknél, illetve az autóbuszon vásárolt menetjegy az autóbuszvezetőknél az utazás megkezdésekor váltható.

1.2. A jegyek, bérletek használatához szükséges igazolványok kiállítása, érvényesítése csak a kijelölt jegy- és/vagy bérletpénztárakban, valamint a Közlekedésiszervező Ügyfélkapcsolati Irodájában lehetséges. A jegy- és bérletpénztárak, valamint az Ügyfélkapcsolati Iroda jegyzéke, nyitvatartási ideje a ( www.hvszzrt.hu/helyikozlekedes) internetes oldalon található.

1.3. A jegyek, bérletek stb. ellenértékét Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni.

1.4. A járművezetőnél történő jegyvásárláskor a vásárolt jegy(ek) ellenértékét pontosan ki kell számolni. A Járművezető a jegy(ek) értékesítésekor pénzváltásra nem köteles. A jegy / bérlet nélküli utas, egy esetleges ellenőrzésnél, ebben az esetben sem hivatkozhat a nagycímletű pénzeszközzel való vásárlási szándékára, és jogosulatlanul veszi igénybe a szolgáltatást

1.5. Érvénytelen vagy forgalomból kivont bankjegy, érme, utalvány és más fizetési eszköz a díj kiegyenlítésére nem fogadható el. Hamis vagy alapos okkal hamisnak vélt bankjegyet, más készpénzkímélő vagy -helyettesítő eszközt, utalványt a jegy- vagy bérletpénztárosok és az autóbuszvezetők nem fogadnak el, és egyidejűleg megteszik az ilyen esetekre előírt intézkedéseket.

1.6. A jegy és bérlet vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője a fizetés alkalmával, a pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől való távozás előtt köteles meggyőződni az átvett jegy, bérlet, igazolás stb. meglétéről, az azon feltüntetett és arról leolvasható adatok, illetve érvényesítés helyességéről és a visszajáró összeg hiánytalanságáról. A pénztártól vagy a jegykiadó autóbuszvezetőtől (jegyváltás helyéről) való távozás után ezzel kapcsolatos kifogás nem érvényesíthető.

1.7. A jegy, bérlet vásárlója, illetve valamely igazolás, igazolvány kiváltója, érvényesíttetője kérésére a jegy- vagy bérletpénztáros a fizetett összegről – annak kiegyenlítésekor – egyszerűsített adattartalmú számlát állít ki. Kedvezményes bérletről számla a kedvezményre jogosult személy nevére állítható ki, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére csak jogszabályban meghatározott esetben.

8.2. Menetjegyárusítás elővételben

2.1. A Közlekedésszervező Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi díjszabással igénybe vehető valamennyi autóbuszjáratra Ügyfélkapcsolati Irodájában van lehetőség. A Közlekedésszervező által üzemeltett jegy- és bérletpénztárak, az Ügyfélkapcsolati Iroda elérhetőségei, pontos címei és nyitvatartási ideje a (www.hvszzrt.hu/helyikozlekedes) internetes oldalon találhatók meg.

8.3. Menetjegyváltás az autóbuszvezetőnél

3.1.   A számozott helyi vonalakon közlekedő autóbuszjáratokon lehetőség van az autóbuszvezetőnél az adott járatra is megváltani a menetjegyet.

3.2. Az autóbuszvezetőnél vásárolt menetjegy kizárólag azon a járaton érvényes, ahol azt az utas megvásárolta és utazásra érvényesítette. Érvényesítés meghiúsulása vagy elmaradása esetén más autóbuszjáraton a menetjegy utazásra semmilyen indokkal sem használható fel. Az autóbuszvezetőnél történő menetjegy vásárlás egyéb szabályait a 8.1. pont szabályozza.

8.4. Bérletvásárlás

4.1. A Közlekedésszervező a bérleteket az erre kijelölt jegy- és bérletpénztárainál, Ügyfélkapcsolati Irodájában, valamint a megbízott más bérlet értékesítők útján árusít. A Közlekedésszervező a jegypénztáraknál a bérlet árusítását a hónap, illetve a hét meghatározott napjaira korlátozhatja. A Közlekedésszervező által üzemeltetett jegy- és bérletpénztárak, az Ügyfélkapcsolati Iroda elérhetőségei, valamint a menetjegy értékesítéssel megbízott partnerei pontos címei és nyitvatartási ideje a ( www.hvszzrt.hu/helyikozlekedes ) internetes oldalon találhatók meg.

A naptári időszakra szóló bérletek árusítása általában a bérlet érvényességének kezdete előtt 5 nappal kezdődik, a hónap első naptári napjától érvényes bérleteké a tárgyhónapot megelőző hónap 26-tól, ha pedig az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanaptól.

4.2. Az egyes érvényességi időszakokra (naptári hónap) a Közlekedésszervező külön bérletet ad ki, mégpedig a naptári időszakokkal azonos időtartamra szóló (havi stb.) bérletet az érvényesség időszakának (hónapjának stb.) jelölésével.

4.3. A Közlekedésszervező gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek részére – munkavállalóik lakóhely és munkahely közötti utazásához, megállapodás alapján – készpénzfizetés nélkül is biztosítja a bérletek egy tételben történő kiadását. A bérletek kiadásáról és a fizetési feltételekről a felek külön megállapodást kötnek.

9. Menetjegy, bérletjegy árának visszatérítése

9.1. A visszatérítés általános feltételei

1.1. A papír alapon kiadott jegyek és bérletek – kivéve az autóbuszon vásárolt menetjegy – visszatérítéséért a Közlekedésszervező kezelési költséget számít fel. A kezelési költség mértékét a mindenkori díjszabás tartalmazza. Készpénzes visszatérítés esetén a kiszámított visszatérítendő forint összeget a Közlekedésszervező – a kerekítés általános szabályai szerint – 0 vagy 5 végződésű egész számra kerekíti.

1.2. Visszatérítés kizárólag a fel nem használt menetjegy és bérlet, illetőleg részben felhasznált bérlet visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában visszatérítési igényt a Közlekedésszervező semmiféle igazolásra nem teljesít.

1.3. A Közlekedésszervező a visszatérítendő összeget – a visszatérítésért felszámítható kezelési költség levonásával – annak a személynek téríti vissza, aki a jegyet, bérletet visszatérítésre benyújtotta.

1.4. Elveszett menetjegyért, bérletért visszatérítés nem jár.

1.5. A Közlekedésszervező a visszatérítést a visszatérítési igény megítélésétől számított 30 napon belül teljesíti.

9.2. Bérletek árának visszatérítése

2.1. A Közlekedésszervező visszatéríti – a kedvezmény nélküli vagy a kedvezményes árú

a)                       a havi bérlet árát, ha a visszatérítést igénylő azt az érvényességi hónap 5. napjáig, visszatérítésre benyújtja;

b)                       a havi bérlet árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az érvényességi hónap 15. napjáig, visszatérítésre benyújtja.

9.3. A visszatérítés menete

3.1. A menetjegyek, bérletek stb. árának visszatérítése kérhető levélben vagy személyesen. A visszatérítési igény benyújtásának napját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel időpontja határozza meg. A kérelmet személyes igénylés esetén is írásba kell foglalni, mellékelve azt a menetjegyet, bérletet, amely díjának visszatérítését kérik. Mind az elővételben, mind a járati személyzetnél megváltott és fel nem használt menetjegy árát a Közlekedésszervező az Ügyfélkapcsolati Irodában téríti vissza.

3.2. A visszatérítendő összeget a Közlekedésszervező készpénzben téríti vissza vagy – kérésre – a megadott bankszámlára utalja, illetve postai úton küldi meg az igénylőnek. Ebben az esetben a banki, illetve postai költséget is levonja a visszatérítendő összegből. Készpénzben történő visszatérítéskor a kezelési költség összegéről a Közlekedésszervező nyugtát állít ki.

3.3. Gazdasági társaságok, intézmények, szervezetek részére kiadott bérletek árát a Közlekedésszervező csak az igénylő szervezet kérésére és számára, vagy magánszemélynek az igénylő szervezet írásbeli hozzájárulásával téríti vissza.

 

10. Pótdíjak megfizetése, pótdíjazással kapcsolatos eljárás, bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása  

10.1. Pótdíjak megfizetése  

1.1. Annak az utasnak, aki a menetjegy váltását elmulasztotta, vagy aki az ellenőrzés vagy a leszállás alkalmával érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, továbbá aki utazási igazolványt, illetve kedvezményt jogtalanul használ a mindenkor érvényes autóbusz fedélzeti menetjegy árát és a pótdíjat kell megfizetnie. A pótdíj fizetési kötelezettséget, az Utazási feltételek tartalmazzák.  

1.2. Aki az Utazási feltételekben megfogalmazott egyéb követelményeket nem, vagy csak részben teljesíti annak a pótdíjat meg kell fizetnie   

1.3. A menetdíj és pótdíj helyszínen megfizetéséről az utas igazolást kap. Amennyiben az utas a fizetési kötelezettségének ily módon nem tesz eleget, személyazonosságát igazolni kell és személyi adatait az ellenőr feljegyzi. Az ellenőr adatkezelési jogosultságát részletesen az Utazási feltételek tartalmazzák. Amennyiben a személyazonosság igazolását felszólításra önként nem teljesíti, az igazoltatáshoz az ellenőr hatósági segítséget vesz igénybe.  

A menetjegy, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal utazó személy kötelezvényben ismerheti el menetdíj és pótdíj fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben ezeket az összegeket 30 napon belül kell megfizetni vagy a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati Irodájában, vagy banki átutalással (ebben az esetben a közlemény rovatban a menetjegyellenőr által átadott kötelezvény számát fel kell tüntetni), vagy postai átutalással, amihez az ellenőr postai befizetési utalványt ad. 30 napon túl történő fizetés esetén a pótdíj összege megemelkedik.  

1.4. A kiszabott pótdíjak mértékét egyedi esetben a Közlekedésszervező méltányossági alapon mérsékelheti.  

 

10.2. A pótdíj utólagos behajtása  

2.1. Amennyiben a kötelezett a menetdíjat és a pótdíjat az utazástól számított 30 napon belül nem fizeti meg, akkor a Közlekedésszervező, vagy az általa megbízott követeléskezelő gazdasági társaság újabb határidő kitűzésével felszólítja kötelezettsége teljesítésére a kötelezettet és közli a megemelt pótdíjjal számított követelést. Ha kötelezettségét az újabb határidőre sem teljesíti a kötelezett, a Közlekedésszervező, vagy az általa megbízott követeléskezelő gazdasági társaság intézkedik a követelés jogi úton történő behajtására. Ez utóbbinak költségeit is a kötelezettnek kell viselni.  

2.2. Kiskorú és gyámság alatt álló személlyel szembeni követelését a Közlekedésszervező, vagy az általa megbízott követeléskezelő gazdasági társaság a gyámmal szemben érvényesíti.  

 

10.3. Bérletek, kedvezményre jogosító igazolások utólagos bemutatása  

Aki az utazásakor már korábban megváltott, az érvényes utazási igazolvánnyal, illetve kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a Közlekedésszervező Üzletszabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudta, az utazásra, illetve a kedvezményre jogosító okmányának meglétét utólag igazolhatja. Ez történhet az ellenőrzéstől számított 15 napon belül a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati Irodájában történő bemutatásával.  

Amennyiben az utas ennek bemutatását az Ügyfélkapcsolati irodában teljesíti, az esedékes pótdíj helyett bemutatási díjat kell megfizetnie.  

Az utazási igazolvány, illetve kedvezményre jogosító igazolás bemutatásakor a már megfizetett autóbusz fedélzeti menetjegy, pótdíj és a bemutatási díj különbözete megtérítésre kerül.  

 

 

11. Panaszok, káresemények bejelentése, kezelése

Az utas, illetve a Közlekedésszervező bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: beadvány) a Közlekedésszervezőnek bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását.
 

Az utas a beadványát benyújthatja, illetve kárigényét bejelentheti a következő helyen és címen, valamint elérhetőségeken:

Ügyfélkapcsolati irodában: Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Nyitvatartási idő:

H-K-Cs-P: 8:00-14.00

Sz: 8.00 - 20.00

Telefonszám (nyitvatartási időben): +36 62 530 938

E-mail cím: helyikozlekedes@hvszzrt.hu

Vásárlók könyvébe történő bejegyzés az Ügyfélkapcsolati Irodában tehető meg.

A Közlekedésszervező a járműveken is tájékoztatja az utasokat a telefonszámáról és a weboldalának elérhetőségeiről.

A beadványok megtehetőek szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban (levélben vagy e-mailben). A bejelentőnek szükséges megadnia a nevét és az elérhetőségeit, valamint a kivizsgáláshoz szükséges egyéb adatokat (viszonylatszám, irány, időpont, helyszín). Kárigény bejelentést a Közlekedésszervező csak írásban fogad el.

11.1. Szóbeli beadvány

A szóbeli beadványokat a Közlekedésszervező azonnal megvizsgálja és szükség, illetve lehetőség szerint orvosolja és a bejelentő kérésére szóban megválaszolja.

Olyan esetben, amikor a bejelentő a szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal, annak kezelésével és eredményével nem ért egyet, az intézkedést nem fogadja el, vagy szóbeli bejelentésének azonnali vizsgálatára nincs lehetőség, a fogyasztók által szóban előterjesztett beadványokat Vásárlók könyve nevű okmányba kell venni, és egy másolati példányát a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani, így ebben az esetben már írásbeli beadvánnyá minősül át.

11.2. Írásbeli beadvány

Az írásbeli beadványt, valamint a Vásárlók könyve nevű okmányban rögzített szóbeli beadványokat a Közlekedésszervező érdemben megvizsgálja. Annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a beadvány benyújtójával. A Közlekedésszervező a hozzá érkező írásbeli panaszok vagy észrevételek esetén válaszlevelében tájékoztatja ügyfelét, hogy beadványával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja azok elérhetőségét.

A Közlekedésszervező döntésével szemben az utas jogorvoslati lehetőségei az alábbiak: Az autóbuszos személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó személy panasszal élhet az autóbuszos hatóságnál, ha álláspontja szerint a Közlekedésszervező megsértette az Sztv. 17. § (3) bekezdését, illetve, ha a panaszt a Közlekedésszervező határidőn belül nem bírálta el.

Fogyasztói jogvita rendezése céljából Békéltető Testülethez fordulhat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak alapján.

A Közlekedésszervező a panaszkezelést lezáró levelében és honlapján tájékoztatja az utasokat a jelzett jogorvoslati lehetőségekről, valamint az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság elérhetőségeiről.

A Békéltető Testületek elérhetőségei a www.bekeltetes.hu honlapon találhatóak.

Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz nyújthatja be elbírálásra (cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; személyes ügyintézés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38. telefon: 1/ 373-1405; e-mail: puf@itm.gov.hu; ügyfélfogadás: telefonon vagy e-mailben előre egyeztetett időpontban).

11.3. Utasbaleset bejelentése, ügyintézése

A Közszolgáltató a menetrend szerint közlekedő járatokat igénybe vevők részére a közszolgáltató saját Üzletszabályzatában megjelölt utasbaleset biztosítással rendelkezik.

A baleset tényét, illetve a balesetből származó sérülést, vagy kárigényt az utazás befejezése előtt az utasnak jelentenie kell az autóbuszvezetőnek, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.  A balesetről a későbbiekben az utasnak – akadályoztatása esetén a hozzátartozójának – Balesetbiztosítási igénybejelentőt kell kitölteni a Közlekedésszervező Ügyfélkapcsolati Irodájában 8 (nyolc) napon belül, mely a további biztosítási ügyintézés alapját képezi. Az eseményről készített Balesetbiztosítási igénybejelentőhöz a baleset idején használt érvényes menetjegy, bérlet, utazási jogosultságot igazoló okmány vagy annak másolati példányának becsatolása szükséges.

12. Talált tárgyak kezelése

A talált tárgyak kezelésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az autóbuszvezetők a jármű átadás-átvétele alkalmával, továbbá (lehetőleg) a végállomásokon, valamint a jegyérvényesítő készülékek átkódolásakor a járművek utasterét átvizsgálják, a talált tárgyat a forgalmi ügyeletesnek átadják. Idegen személy által a járműben talált tárgyat az autóbuszvezető köteles átvenni, ám a megtaláló személyi adatait csak a hozzájárulásával lehet rögzíteni. A forgalmi ügyeletes a talált tárgyat az ügyfélszolgálati irodába szállítja. A bizonylatolt talált tárgyat (megnevezés, jellemzők, időpont, jármű, illetve járatszám stb.) az ügyfélszolgálati iroda munkatársai iktatják, nyilvántartásba veszik. Igazolványok, dokumentumok esetében elérhető címen keresik, értesítik a tulajdonost, intézményt, iskolát vagy munkahelyet. Amennyiben a keresés nem vezet eredményre, illetve a tulajdonos nem jelentkezik három hónapig:

·         a hivatalos okmányokat, dokumentumokat a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Okmányirodájába (6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 14.), vagy az illetékes hatóságokhoz, szervekhez továbbítják,

·         a talált tárgyakat selejtezik, megsemmisítik.

13. Biztosítás

Hódmezővásárhely menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedésében az érvényes menetjeggyel, bérlettel rendelkező, illetve az Üzletszabályzat szerint ingyenes utazásra jogosult és jogszerűen igénybe vevő utas a Közszolgáltató által megkötött Biztosítási szerződés alapján részesül biztosítási szolgáltatásban a személyszállítás során balesetből bekövetkezett halál, sérülés vagy egészségkárosodás, továbbá az utas kézi- vagy útipoggyászának, ruházatának megrongálódása esetén. A Biztosítási Szerződés részletes feltételei a Közszolgáltató honlapján tekinthető meg.
 

   1. sz. melléklet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedés díjai:

A díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák.

Az értékcikkek ellenértékét Forint fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni.

1.      Menetjegy és bérlet díjak

Jegyfajta megnevezése

Jelenlegi tarifa

Ft/db

Menetjegy autóbuszon

210

Menetjegy elővételben

170

Összvonalas havi bérlet

4 655

Összvonalas félhavi bérlet

3 115

Tanuló/Nyugdíjas bérlet

1 445

 

2.      Egyéb díjak  

Kutyaszállítás: azonos a vonaljegy árával.

Összvonalas havi bérlet és összvonalas félhavi bérlet visszaváltásának díja (kezelési költség): 100 Ft,

3.              Pótdíjak

Az utazási igazolványok használatával összefüggő pótdíj fizetés esetei:

Az autóbusz fedélzeti menetjegy árán felül alap pótdíjat fizet az, aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt, az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja, a menetjegyet vagy egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel, a bérletét vagy más, utazásra, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja. További pótdíj felszámítására kerül sor annál az utasnál, aki a jegyvizsgálatot (jegyellenőrzést) megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé.

 

A pótdíj fizetés egyéb esetei:

A fentiekben foglaltakon kívül alap pótdíjat fizet az, aki

·         az utazási feltételeket más, az itt nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha kézipoggyászként, csomagként vagy azokban olyan tárgyat, illetve olyan élő állatot visz be az autóbuszba, amely az Utazási feltételek szerint autóbusszal nem szállítható,

·         az autóbuszt poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,

·         a dohányzási tilalmat megszegi és az autóbuszban vagy állomási területen a dohányzásra kijelölt helyen kívül dohányzik,

·         a megállóhelyi oszlopokon, várók felületén, illetve területén illetéktelenül helyez el hirdetéseket, e) a jogszabály alapján elrendelt védőeszköz/maszk használatát mellőzi, vagy nem megfelelően használja.

    A pótdíjazás tételei:

·         Ha azutaskézipoggyászként, vagy csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba. 4 000,- Ft

·         Jármű beszennyezése esetén (ha az utas, vagy a poggyásza, illetve az élő állata az autóbuszt beszennyezi). 4 000,-Ft

·         Jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, egyéb utazási igazolvánnyal történő utazás esetén, az utas kedvezményt jogtalanul vesz igénybe. 4000,-Ft

·         Ha az utas kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít. 4 000,- Ft

·         Aki az utazási feltételeket megszegi. 4000,- Ft Pótdíj késedelmes megfizetése (30 napon túl). 8 000.- Ft

·         Bemutatási díj 3 munkanapon belül (érvényes bérletét vagy kedvezményre való jogosultságát az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, de kijelölt helyen bemutatja). 400,- Ft

 

4.        Egyéb

Az Országos Mentőszolgálat munkatársa, érvényes hologramos érvényesítő bélyegzővel ellátott, sorszámozott arcképes szolgálati igazolványának és érvényes személyi igazolványának együttes felmutatásával díjmentes utazásra jogosult.